STATYSTYKA PARAFIALNA – LUTY 2015

Chrzest przyjęli:

1/ Zuzanna Trybała
2/ Kacper Tymoteusz Franczyk

https://

Sakramentalną Przysięgę Małżeńską złożyli sobie::

1/ Wojciech Kukla – Marzena Joanna Lichołat

Do wieczności odeszli: 

1/ + Stefania Kozina
2/ + Zofia Helena Kostyra
3/ + Weronika Front
4/ + Bronisław Marian Zając
5/ + Jan Szczurek
6/ Joanna Trzebuniak

https://