STATYSTYKA PARAFIALNA – MAJ 2014

Chrzest przyjęli:

1/ Lena Janina  Chowaniak   

2/ Oliwia Alicja  Marek

Sakramentalną przysięgę małżeńską złożyli sobie:

1/ Łukasz Robert  Pastuchów – Justyna  Front

Do wieczności odszedł:

1/ + Władysław  Warta