Statystyka parafialna – styczeń 2013r.

Sakrament Chrztu św. przyjęli:
1. Mikołaj Nitecki

„Od dzisiaj jesteś Dzieckiem Boga! Nasz Chrześcijaninie,
jesteś bardzo młody.
Włoski jeszcze mokre
od święconej wody,
ale już masz w oczach
ten blask – prosto z Nieba.
Niech Cię Bóg prowadzi
– więcej nic nie trzeba!”

 ——————————————————————————————————————–

Sakramentalne „tak” przyrzekli sobie:
1. Dawid Białończyk i Joanna Sałaciak. 

„Sak­ra­ment Małżeństwa, jest to dro­ga Dwóch,
do­tychczas po­jedyn­czych niedos­ko­nałych Osób,
pragnących w zjed­nocze­niu Z Bogiem,
tworzyć jedną dos­ko­nal­szą jed­ność…”

——————————————————————————————————————–

Do wieczności  odeszli:
1. Wojciech Smyrak.
2. Władysław Żurek.
3. Bolesław Chruszcz.
4. Stanisław Zając.
5. Anna Bartyzel.
6. Wanda Mazur.
7. Marek Bubiak.

 „Gdy nadejdzie ranek, pomyśl, że nie doczekasz wieczora. Wieczorem nie obiecuj sobie tak śmiało poranka.”