STATYSTYKA PARAFIALNA – STYCZEŃ 2015

Chrzest przyjęli:

1/ Logan  Giertuga
2/ Finn  Bajrami
3/ Nadia  Zguda
4/ Nikodem Krzysztof  Kuś
5/ Julia  Mrajca

Sakramentalną Przysięgę Małżeńską złożyli sobie:

1/ Grzegorz  Mielczarek – Jolanta Magdalena  Chowaniak
2/ Tomasz Jerzy  Chwastek – Paulina Małgorzata  Kozub

Do wieczności odeszli:

1/ + Kazimierz  Giertuga
2/ + Tadeusz  Toczek
3/ + Władysława Ludwika  Hajda
4/ + Urszula Maria  Janicka – Krzywda

https://