STATYSTYKA PARAFIALNA – WRZESIEŃ 2015

Chrzest przyjęli:

1/ Oliwia Liliana Kowalska
2/ Igor Józef Liszka
3/ Marcelina Trzebuniak

https://

Do wieczności odeszli:

1/ + Józef Kazimierz Kozina
2/ + Marianna Malik
3/ + Franciszka Mazur
4/ + Joanna Mętel
5/ + Zofia Giertuga
6/ + Władysław Kozina