Światowy Dzień Misyjny – 20.10.2013r.

źródło foto: radiowarszawa.com.pl

„Bóg nas kocha! Jednakże wiara musi być przyjęta. Domaga się więc naszej osobistej odpowiedzi, odwagi, by Bogu zaufać, by żyć Jego miłością, wdzięczności za Jego nieskończone miłosierdzie” – napisał Ojciec Święty Franciszek w orędziu na Światowy Dzień Misyjny, który dzisiaj obchodzimy. W Polsce zainauguruje on Tydzień Misyjny, który jest czasem szczególnej refleksji i modlitwy za dzieło krzewienia wiary.

Papież Franciszek w swym przesłaniu z tej okazji podkreśla, że wszyscy jesteśmy posłani na drogi świata, „aby kroczyć z naszymi braćmi, wyznając i świadcząc o naszej wierze w Chrystusa i będąc głosicielami Jego Ewangelii”. „Często widzimy, że uwydatnia się i promuje przemoc, kłamstwo, błędy. Sprawą naglącą jest, by w naszych czasach uwypuklić piękno życia według Ewangelii poprzez jej głoszenie i świadectwo o niej” – apeluje Ojciec Święty.

Hasłem Tygodnia Misyjnego są słowa: „Miłosierdzie Boże dla całego świata”. Będzie to okazja do wsparcia posługi ponad 2 tys. polskich misjonarzy.

W trakcie trwania Roku Wiary, Kościół obchodzi Światowy Dzień Misyjny. Misje rozciągają granice wiary, poprzez które Kościół wzywa do udziału w misji ad gentes wszystkich
ludzi z całego świata. Wiara, która jest darem Trójcy Świętej, przekazywana jest nam za pośrednictwem Kościoła w sakramencie chrztu świętego. Jest to dar, który przeznaczony jest do
dzielenia się z innymi. Jest to szczególnie ważne w naszych czasach, kiedy tak wielu ludzi jest obojętnych lub nawet wrogo nastawionych do spraw wiary i praktyk religijnych. Każdego roku, w Niedziele Misyjną dostrzegamy powszechny charakter Kościoła i jego powołanie misyjne. W 1150 diecezjach na całym świecie, działalność misyjna dąży do ewangelizacji społeczeństwa, edukacji, opieki medycznej i pomocy ludziom w potrzebie. Jesteśmy wezwani, aby modlić się o Boże błogosławieństwo na rzecz wysiłków misyjnych Kościoła, poświęcenia, tak by wspierając misje byliśmy uczestnikami misji samego Boga w naszych dzielnicach, zakładach pracy, szkołach i rodzinach. W miarę możliwości proszę o hojne wsparcie i codzienną modlitwę za misje.
Niech Chrystus napełni Nas konieczną gorliwością do stania się prawdziwymi uczniami i misjonarzami Jezusa Chrystusa, który miłuje i kocha. Dziękuję Wam za włączenie się w dzieło misyjne Kościoła, a w szczególności za wsparcie Papieskich Dzieł Misyjnych. Modląc się za was każdego dnia będę wam wdzięczny za, pamięć o mnie w waszych modlitwach.