Światowy Dzień Misyjny – 20.10.2013r.

źródło foto: radiowarszawa.com.pl

„Bóg nas kocha! Jednakże wiara musi być przyjęta. Domaga się więc naszej osobistej odpowiedzi, odwagi, by Bogu zaufać, by żyć Jego miłością, wdzięczności za Jego nieskończone miłosierdzie” – napisał Ojciec Święty Franciszek w orędziu na Światowy Dzień Misyjny, który dzisiaj obchodzimy. W Polsce zainauguruje on Tydzień Misyjny, który jest czasem szczególnej refleksji i modlitwy za dzieło krzewienia wiary.

Papież Franciszek w swym przesłaniu z tej okazji podkreśla, że wszyscy jesteśmy posłani na drogi świata, „aby kroczyć z naszymi braćmi, wyznając i świadcząc o naszej wierze w Chrystusa i będąc głosicielami Jego Ewangelii”. „Często widzimy, że uwydatnia się i promuje przemoc, kłamstwo, błędy. Sprawą naglącą jest, by w naszych czasach uwypuklić piękno życia według Ewangelii poprzez jej głoszenie i świadectwo o niej” – apeluje Ojciec Święty.

Hasłem Tygodnia Misyjnego są słowa: „Miłosierdzie Boże dla całego świata”. Będzie to okazja do wsparcia posługi ponad 2 tys. polskich misjonarzy.

W trakcie trwania Roku Wiary, Kościół obchodzi Światowy Dzień Misyjny. Misje rozciągają granice wiary, poprzez które Kościół wzywa do udziału w misji ad gentes wszystkich
ludzi z całego świata. Wiara, która jest darem Trójcy Świętej, przekazywana jest nam za pośrednictwem Kościoła w sakramencie chrztu świętego. Jest to dar, który przeznaczony jest do
dzielenia się z innymi. Jest to szczególnie ważne w naszych czasach, kiedy tak wielu ludzi jest obojętnych lub nawet wrogo nastawionych do spraw wiary i praktyk religijnych. Każdego roku, w Niedziele Misyjną dostrzegamy powszechny charakter Kościoła i jego powołanie misyjne. W 1150 diecezjach na całym świecie, działalność misyjna dąży do ewangelizacji społeczeństwa, edukacji, opieki medycznej i pomocy ludziom w potrzebie. Jesteśmy wezwani, aby modlić się o Boże błogosławieństwo na rzecz wysiłków misyjnych Kościoła, poświęcenia, tak by wspierając misje byliśmy uczestnikami misji samego Boga w naszych dzielnicach, zakładach pracy, szkołach i rodzinach. W miarę możliwości proszę o hojne wsparcie i codzienną modlitwę za misje.
Niech Chrystus napełni Nas konieczną gorliwością do stania się prawdziwymi uczniami i misjonarzami Jezusa Chrystusa, który miłuje i kocha. Dziękuję Wam za włączenie się w dzieło misyjne Kościoła, a w szczególności za wsparcie Papieskich Dzieł Misyjnych. Modląc się za was każdego dnia będę wam wdzięczny za, pamięć o mnie w waszych modlitwach.

Modlitwa Jana Pawła II za misjonarzy

Błogosławiony bądź, Boże, za świadectwo Twoich misjonarzy. To Ty natchnąłeś ich serca zapałem apostolskim, ze opuścili na zawsze swe rodziny i ziemie ojczysta, aby przyjechać tutaj, na ziemie sobie nieznana i głosić Ewangelie tym, których uważali za swoich braci.
Błogosławiony bądź Boże, za wszystkie laski, jakie spływają na ten lud, przez ich słowa, przez ich ręce oraz ich przykład. Poświęcili oni swe życie aż do końca. Tutejsza ziemia przyjęła w siebie ich śmiertelne szczątki – niektórych zaledwie po roku pracy misyjnej. Widocznie trzeba było, aby ziarno, które padło w ziemie, obumarło, aby moc przynieść owoc obfity. Spraw, o Panie, aby ten Kościół zroszony ich potem i krwią osiągnął dojrzałość. Aby zrodził wiele synów i córek, którzy by zastąpili tych, którzy odeszli. Ażeby imię Twoje było wielbione na tej ziemi afrykańskiej. Amen.

(Jan Paweł II w Zairze)