Święto Chrztu Pańskiego.

Nie rodzimy się chrześcijanami. Stajemy się nimi przez przyjęcie sakramentu chrztu św. Pan Jezus powiedział Nikodemowi: „Kto się nie narodzi z wody i Ducha Świętego, nie może wejść do królestwa Bożego” (por. J 3, 5). 

Łaska Chrztu
„My wszyscy, ochrzczeni w imię Trójcy Przenajświętszej w mocy Chrystusowego Odkupienia przez Krzyż, „jesteśmy wydawani na śmierć”, tak jak Chrystus przyjął śmierć na krzyżu — „aby życie Jego stało się widoczne w naszym śmiertelnym ciele” (2 Kor 4, 11). Tak. Życie Chrystusa. Jego zmartwychwstanie. Poczynając od sakramentu chrztu, uczestniczymy w odkupieńczej śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. 
Nosimy więc w sobie skarb, niewypowiedziany skarb życia Bożego. Jest to „przeogromna moc, która jest z Boga, nie z nas” (por. 2 Kor 4, 7). Taką mocą jest łaska chrztu, która czyni nas w Chrystusie synami Bożego przybrania.”

Jan Paweł II

„…Na białych skrzydłach Cię poniesie cichutko i skrycie
Ten co za Ciebie i za nas oddał swoje życie
Obmyje grzech wodą pełną tej wielkiej miłości
Uniesie ku Ojcu naszemu a w serduszku małym już zawsze będzie gościł

Podążać od dziś będziesz ku słońcu kolorową tęczą
I niech życia trudy Cię nigdy nie zmęczą
Bo tuż obok mieć będziesz miłość i oddanie
Taty,mamy,bliskich i Bożą pomoc na złych mocy pokonanie”

https://