Święto Przemienienia Pańskiego.

Podczas pobytu w Galilei, na rok przed Swoją Męką, Jezus objawił Swoją Boską chwałę trzem uczniom, tym samym, którzy byli świadkami jego modlitwy w Ogrodzie Oliwnym: Piotrowi, Jakubowi i Janowi. Zaprowadził ich na szczyt góry Tabor i tam przemienił się wobec nich. Widzieli oni także Mojżesza i Eliasza rozmawiających z Jezusem. Trzeba było aby ci, którzy wkrótce będą świadkami poniżenia Jezusa w Getsemani, zobaczyli Go opromienionego blaskiem Jego boskości i wzmocnili się Jego chwałą.

https://