TAK

Znalezione obrazy dla zapytania tak

„Tak” dla Boga

Być uczniem Chrystusa to potwierdzać zawarte na chrzcie przymierze miłości z Bogiem.
To ponawiać codzienne „tak” wobec Boga, a „nie” wobec szatana i jego pokus.
To wzrastać w łasce u Boga i u ludzi.
Pomagać innym, aby stawali się bardziej przyjaciółmi Boga i przyjaciółmi między sobą,
aby poznawali prawdę, dobro i piękno.
To kochać życie, również pośród różnych problemów, których nigdy nie zabraknie.
Jeśli moje czyny potwierdzają wcześniej wypowiedziane słowa,
nie potrzebuję innych znaków wiarygodności.
Jezus nie oczekuje zapewnień, lecz podążania drogą prawdy.
Codziennego wysiłku kroczenia za Nim.

Panie mój, wzywasz mnie dziś do prostoty wiary,
zgody na prawdę, sprzeciwu wobec kłamstwa.
Wspomóż mnie, proszę, bym nie zmarnował łaski kolejnego dnia.

źródło komentarza liturgicznego na dzisiaj: katolik.pl

https://