TRIDUUM PASCHALNE – WIELKI CZWARTEK

Znalezione obrazy dla zapytania wielki czwartek

Wielki Czwartek to wspomnienie ustanowienia Sakramentów  Eucharystii i Kapłaństwa.

—————————————————————————————————————

SAKRAMENT KAPŁAŃSTWA

Wielki Czwartek to  święto wszystkich kapłanów. Jest to dzień, w którym bardziej niż każdego innego dnia w roku mamy okazję uświadomić sobie, jak wiele kapłanom zawdzięczamy.

Drodzy Kapłani – Księże Proboszczu Ryszardzie,  Księże Zbigniewie, Księże Grzegorzu – dziękujemy Wam, że odpowiedzieliście na głos Chrystusa, który wzywał Was do pójścia za Nim. Dziękujemy za Waszą pracę w naszej parafii, za każdą Eucharystię, kazanie, spowiedź, modlitwę, błogosławieństwo, za wszystkie udzielone sakramenty i za wszystkie łaski, które dzięki Waszej posłudze otrzymaliśmy od Pana – z głębi serca dziękujemy! Jesteśmy także wdzięczni za Waszą serdeczność, uśmiech, życzliwość, otwartość, wszelką pomoc i poświęcony czas. Życzymy Wam, abyście zawsze pozostali wierni Chrystusowi. Niech On obdarza Was tymi łaskami, których potrzebujecie, by jeszcze pełniej realizować kapłańskie powołanie. Życzymy zdrowia, radości, życzliwych ludzi na swej drodze, a także realizacji osobistych pragnień. Niech droga, na którą zaprosił Was Chrystus – Najwyższy Kapłan będzie  drogą ku świętości, niech Matka Chrystusa – Matka Kapłanów swą macierzyńską miłością  broni , osłania i czuwa nad Wami. I by każdy z Was  codziennie mógł powtarzać za ks. Janem Twardowskim:

„Własnego kapłaństwa się boję,
własnego kapłaństwa się lękam
i przed kapłaństwem w proch padam,
i przed kapłaństwem klękam
W czerwcowy poranek mych święceń
dla innych szary zapewne
jakaś moc przeogromna
z nagła poczęła się we mnie
Jadę z innymi tramwajem
biegnę z innymi ulicą
nadziwić się nie mogę
swej duszy tajemnicą.”

https://

———————————————————————————————————

NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT

Podczas Ostatniej Wieczerzy Chrystus ustanawia Eucharystię. Z miłości do człowieka nie tylko oddaje swoje życie za nas na krzyżu, lecz pragnie też przychodzić do nas każdego dnia w Eucharystii. Chrystus pragnie, byśmy, spożywając Jego Ciało i pijąc Jego Krew, trwali w Nim,a On w nas (J 6,56). Kościół jest wierny poleceniu Syna Bożego: „Czyńcie to na moją pamiątkę” (1 Kor 11,24) i nieustannie celebrował i celebruje Eucharystię. Sakrament ten jest źródłem i szczytem całego naszego życia duchowego, życia chrześcijańskiego, życia Kościoła. Jest to jednocześnie największa cześć i uwielbienie, jakie możemy oddać Bogu. Kapłan odprawiając Mszę św.  działa In persona Christi – w osobie Chrystusa i w imieniu Kościoła. Biorąc każdorazowo udział we Mszy św., uczestniczymy w ofierze Chrystusa, którą złożył On Ojcu na krzyżu za całą ludzkość. Różni się jedynie sposób ofiarowania: ofiara na krzyżu była krwawa, Msza św. jest ofiarą bezkrwawą.

Panie Jezu, Ty jesteś ponad wiekami, a jednak przychodzisz do mnie tu i teraz, dziś w Eucharystii dajesz mi siebie jako pokarm, bym tak umocniony mógł podążać za Tobą. Maryjo, wypraszaj mi dar głębokiego przeżywania misterium Krwi i Ciała Twego Syna, który z miłości do mnie ofiarował samego siebie na krzyżu.

https://

„Piękna jesteś Hostio Święta,
Piękna, cicha, niepojęta.
Taka mała, lecz dostojna.
Blaskiem złota jesteś strojna.
W Tobie żyje tajemnica:
Serce Boga, Łask Krynica.
W Tobie Zbawca ukrył siebie,
By nam dawać Życie w Chlebie.

Piękna jesteś Hostio biała.
Bóg jest w Tobie, Bogu chwała,
Bo, choć Nieograniczony,
Chce być z nami, Ukorzony.
On, jak dawniej na Golgocie,
We łzach oraz krwawym pocie,
Chce ogarniać nas Miłością,
By obdarzać swą Świętością.

Jezu, w Hostii utajony
Bądź na wieki pochwalony.
Oświeć dusze swą Jasnością,
Boś Przedwieczną jest Mądrością.
Wejdź do serca pokornego,
Ulecz słabość cierpiącego,
Daj czystości Twej pragnienie,
Bym zasłużył na zbawienie.

Gdy Cię, Jezu, adoruję
Twą obecność w sercu czuję.
Twą obecność czuję w duszy.
Ty głaz serca mego kruszysz.
Piękny jesteś, Jezu, w Hostii,
Piękny jesteś w Eucharystii.
Twojej pragnę wciąż opieki.
Tyś mym Bogiem JEST na wieki.”

https://