TRIDUUM PASCHALNE – WIELKI CZWARTEK

Znalezione obrazy dla zapytania wielki czwartek

Wielki Czwartek to wspomnienie ustanowienia Sakramentów  Eucharystii i Kapłaństwa.

—————————————————————————————————————

SAKRAMENT KAPŁAŃSTWA

Wielki Czwartek to  święto wszystkich kapłanów. Jest to dzień, w którym bardziej niż każdego innego dnia w roku mamy okazję uświadomić sobie, jak wiele kapłanom zawdzięczamy.

Drodzy Kapłani – Księże Proboszczu, Księże Zbigniewie, Księże Grzegorzu
– dziękujemy Wam, że odpowiedzieliście na głos Chrystusa,
który wzywał Was do pójścia za Nim.
Dziękujemy za Waszą pracę w naszej parafii,
za każdą Eucharystię, kazanie, spowiedź, modlitwę,
błogosławieństwo, za wszystkie udzielone sakramenty
i za wszystkie łaski, które dzięki Waszej posłudze otrzymaliśmy od Pana
– z głębi serca dziękujemy!
Zwłaszcza teraz kiedy tak bardzo nam tego brakuje!
Jesteśmy także wdzięczni za Waszą serdeczność, uśmiech, życzliwość,
otwartość, wszelką pomoc i poświęcony czas.
Życzymy Wam, abyście zawsze pozostali wierni Chrystusowi.
Niech On obdarza Was tymi łaskami, których potrzebujecie,
by jeszcze pełniej realizować kapłańskie powołanie.
Życzymy zdrowia, radości, życzliwych ludzi na swej drodze,
a także realizacji osobistych pragnień.
Niech droga, na którą zaprosił Was Chrystus
– Najwyższy Kapłan będzie drogą ku świętości,
niech Matka Chrystusa – Matka Kapłanów swą macierzyńską miłością broni ,
osłania i czuwa nad Wami.
I by każdy z Was codziennie mógł powtarzać za ks. Janem Twardowskim:

„Własnego kapłaństwa się boję,
własnego kapłaństwa się lękam
i przed kapłaństwem w proch padam,
i przed kapłaństwem klękam
W czerwcowy poranek mych święceń
dla innych szary zapewne
jakaś moc przeogromna
z nagła poczęła się we mnie
Jadę z innymi tramwajem
biegnę z innymi ulicą
nadziwić się nie mogę
swej duszy tajemnicą.”

https://

———————————————————————————————————

NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT

Podczas Ostatniej Wieczerzy Chrystus ustanawia Eucharystię. Z miłości do człowieka nie tylko oddaje swoje życie za nas na krzyżu, lecz pragnie też przychodzić do nas każdego dnia w Eucharystii. Chrystus pragnie, byśmy, spożywając Jego Ciało i pijąc Jego Krew, trwali w Nim,a On w nas (J 6,56). Kościół jest wierny poleceniu Syna Bożego: „Czyńcie to na moją pamiątkę” (1 Kor 11,24) i nieustannie celebrował i celebruje Eucharystię. Sakrament ten jest źródłem i szczytem całego naszego życia duchowego, życia chrześcijańskiego, życia Kościoła. Jest to jednocześnie największa cześć i uwielbienie, jakie możemy oddać Bogu. Kapłan odprawiając Mszę św.  działa In persona Christi – w osobie Chrystusa i w imieniu Kościoła. Biorąc każdorazowo udział we Mszy św., uczestniczymy w ofierze Chrystusa, którą złożył On Ojcu na krzyżu za całą ludzkość. Różni się jedynie sposób ofiarowania: ofiara na krzyżu była krwawa, Msza św. jest ofiarą bezkrwawą.

https://