Trucizna teoretycznego i praktycznego ateizmu.

Znalezione obrazy dla zapytania wiara modlitwa'

Modlenie się zakłada wiarę. Ta wiara w młodym pokoleniu na Zachodzie i częściowo w Polsce została zachwiana, czasem całkiem zanikła. Nawet grupka młodych obecnych na nabożeństwach jest tylko częścią dużej grupy młodzieży, która nie chce się modlić, nie uznaje żadnego Boga i żadnej wiary. Współcześni nowocześni rodzice oraz wielu dorosłych uważają, że wychowanie w duchu kościelnym, religijnym nie uchroniło społeczeństwa od gwałtu i agresji. Taka trucizna teoretycznego i praktycznego ateizmu owocuje w wielu umysłach. Panuje przekonanie o istnieniu tylko doczesności. Zaprzeczanie istnieniu Boga i perspektywy życia po śmierci budzi iluzję samowystarczalności człowieka, ale też zwalnia go od odpowiedzialności. To z kolei powoduje, że związki międzyludzkie stają się chłodne i pozbawione trwałości. Pojawił się nowy rodzaj uzależnienia – wiara we własne możliwości.


Oddalenie od Boga i zwrot ku Bogu to są zasadnicze punkty w życiu każdego człowieka. Oddalenie od Boga zmusza do przyjęcia jakiegoś bliżej nieoznaczonego losu, w którym rządzą ślepe przypadki, tak że człowiek musi sam znosić wypadki losowe, przegrane, choroby, swoją winę, ale także radości i spełnienia. Uznaje się, że wszystko w życiu jest tylko tyle warte, ile daje radości; warte jest to, co pozwala dostrzec sens naszych działań. Jest to drugie oblicze nowego uzależnienia współczesnego świata.


Wielkim lekarstwem na tę nową rzeczywistość są słowa Ewangelii skierowane do wszystkich ludzi. Ewangelia – Dobra Nowina przezwycięża ludzką izolację i zaprasza do bliskości z Bogiem i z ludźmi. Bóg jest tym skarbem, który chrześcijanie niosą w świat. Jest pociechą w lęku, pośród gwałtu i niesprawiedliwości. W Jezusie Chrystusie Pan Bóg jest blisko każdego z nas. Jego bliskość i obecność w naszym życiu stanowi wielką wartość, dzięki niej znosimy wszystko, co złe, przykre, sprawiające ból. Boża obecność przezwycięża samotność i chłód.

ks. Tadeusz Talik TChr


źródło: katolik.pl

https://