Trwa ad Limina Apostolorum.

 kard. Dziwisz prosi o modlitwę za biskupów w czasie wizyty „ad limina”

„Połączmy się duchowo we wspólnej modlitwie w intencjach naszej archidiecezji, byśmy wszyscy, pasterze i wierni, dobrze wypełniali posłannictwo zlecone nam przez Chrystusa” – apeluje kard. Stanisław Dziwisz. Metropolita krakowski skierował specjalne przesłanie do archidiecezjan w związku z wizytą biskupów „ad limina Apostolorum”.

Od 1 do 8 lutego polscy biskupi będą przebywają w Rzymie z wizytą „ad limina Apostolorum”. Kard. Dziwisz prosi wszystkich kapłanów, osoby konsekrowane i wiernych świeckich o duchową łączność z biskupami w czasie wizyty „ad limina Apostolorum”. „Niech dni naszej intensywnej modlitwy i pracy w Rzymie będą otoczone modlitewną nowenną w każdej parafii. Proszę dzieci, młodzież i dorosłych o odmawianie w czasie tych dziewięciu dni dziesiątka różańca” – apeluje do swoich archidiecezjan.

Hierarcha zaznacza dwuaspektowy charakter wizyty. Jest to pielgrzymka do grobów świętych Apostołów Piotra i Pawła. Ale wymiar duchowy łączy się z licznymi roboczymi spotkaniami w rzymskich kongregacjach.

Kard. Dziwisz będzie przewodniczył jednej z trzech grup, na jakie został podzielony polski episkopat. Wszyscy biskupi złożą wizytę w sześciu kongregacjach: Nauki Wiary, ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, ds. Biskupów, ds. Duchowieństwa, ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz ds. Edukacji Katolickiej.

Metropolita krakowski będzie przewodniczył także siedmioosobowej delegacji polskiego episkopatu, która złoży wizytę w II Sekcji Sekretariatu Stanu zajmującej się relacjami państwo-Kościół.

Zwieńczeniem wizyty „ad limina” będzie spotkanie polskich biskupów z papieżem Franciszkiem.

Krakowscy biskupi będą pielgrzymować także do grobu bł. Jana Pawła II. „Naszemu Błogosławionemu Papieżowi, powołanemu na stolicę św. Piotra od grobu św. Stanisława, chcemy zawierzyć całą archidiecezję krakowską, każdą wspólnotę parafialną, zakonną, każdego z wierzących i prosić o potrzebne łaski na nadchodzące miesiące i lata” – czytamy w komunikacie kończącym się apelem o modlitwę o dobre przygotowanie do kanonizacji papieża Polaka i Światowych Dni Młodzieży.

źródło: http://www.niedziela.pl