Trwa Kolęda – Wizytacja Duszpasterska 2019/20

Znalezione obrazy dla zapytania kolęda obrazki

 W Kościele katolickim wizytacja duszpasterska podyktowana jest prawem kanonicznym:

„Pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza, proboszcz powinien starać się poznawać wiernych powierzonych jego pieczy. Winien zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza w niepokojach i smutku, oraz umacniając ich w Panu, jak również – jeśli w czymś nie domagają – roztropnie ich korygując.”

https://

Tradycja wizyty duszpasterskiej, zwanej popularnie „kolędą” zawiera w sobie bogactwo znaków i treści.

Piękna i głęboka jest treść śpiewanych tradycyjnie kolęd, które są zwiastowaniem radości o narodzonym Bożego Syna, który chce być „Bogiem z nami”. Otwierając drzwi domu, mieszkania, by zaprosić Emmanuela, by się narodził w każdym człowieku, w każdej rodzinie i w każdym sercu.

https://

Kulminacyjnym punktem odwiedzin kałana jest odczytanie w rodzinie fragmentu Pisma św. o narodzeniu Pana Jezusa oraz bogate w treści modlitwy o błogosławieństwo dla mieszkańców, np: „Panie, pobłogosław nam, błogosław ten dom i jego mieszkańców, daj im anioła za stróża, aby strzegł, osłaniał i bronił przez Jezusa Chrystusa”. Po odmówieniu modlitwy Pańskiej, której nauczył nas Jezus Chrystus, preferuje się odmówienie modlitw wstawienniczych za rodzinę, za dzieci, za małżonków, za chorych i samotnych.

Od XVIII w. święci się  kredę: „Trzej Królowie wichry ciszą i krzyżyki na drzwiach piszą”. Do tradycyjnych bowiem zwyczajów należy pisanie na drzwiach święconą  kredą inicjałów: K + M + B i cyfry oznaczającej rok. Ale skrót trzech imion znaczy także „Niech Chrystus błogosławi ten dom” — Christus mansionem benedicat.

 

Jest to również nawiązanie do wydarzeń Starego Testamentu, gdzie oznaczenie domów krwią baranka paschalnego miało chronić dom i jego mieszkańców od nieszczęścia, było także publicznym wyznaniem do jakiej wspólnoty religijnej się należy. Tak więc chrześcijanie, którzy przyjmują kapłana z wizytą duszpasterską dają świadectwo swojej przynależności do Kościoła.

Tematem wizyty duszpasterskiej są przede wszystkim kwestie natury religijnej. Niekiedy ta krótka i raczej symboliczna wizyta staje się okazją do podjęcia bardzo ważnej i trudnej sprawy, która wymaga poświęcenia zdecydowanie większej ilości czasu. Dlatego jeśli zachodzi taka potrzeba i ktoś potrzebuje dłuższej rozmowy, właśnie na kolędzie ma możliwość rozmowy na różne trudne tematy.

Odwiedziny duszpasterskie mają charakter małej liturgii sprawowanej w domowym sanktuarium. Kolęda jest starym polskim zwyczajem.

O. Kolberg wspomina:
”Na kilka dni przed wigilią Bożego Narodzenia oczyszczają domy i zamiatają, a duchowny odwiedza ich, odczytuje stosowną modlitwę i kropi domostwo wodą święconą, daje całować krzyż, wypytuje się o stosunki w domu, a dzieci pyta pacierza i katechizmu”.

Dzień kolędy winien być świętem domowym i szczególnym przeżyciem, gdzie modlimy się o błogosławieństwo Boże dla domu. Należy więc tę wizytę należycie przygotować, przykryć stół białym obrusem, zapalić świece obok krzyża, przygotować wodę święconą i kropidło. W wielu domach w czasie kolędy na stole spoczywa Pismo św. a dzieci mają przygotowane zeszyty z religii. Wszyscy domownicy oczekują kapłana.

https://

Życzymy sobie wszyscy nawzajem, aby chwila odwiedzin duszpasterskich zaowocowała obfitym błogosławieństwem w rodzinach i przyczyniła się do wzajemnego zbliżenia wiernych z duszpasterzami.