Trwa październik – Miesiąc Różańcowy.

 

Podobny obraz

Refleksja maryjna
Gorliwe odmawianie różańca

Nie ma znaczenia czy rozważamy czy nie, czy jesteśmy rozkojarzeni czy nie; odmawianie powolne i uważne różańca pozwala nam wejść w modlitwę Najświętszej Panny. Nie chodzi tu o rozważanie czy o rozmyślanie, ale o szeptanie prośby, przyjmowanie jej do naszego serca: „Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, grzesznymi”.

Niektórzy odmawiają różaniec na sposób modlitwy Jezusowej, jak nieustannie powtarzane wezwanie wypływające z głębi serca, które pogłębia się jeszcze bardziej. Święty Ignacy wypowiadając się o modlitwie „Ojcze nasz”, mówił o modlitwie ad modum rythmi, modulowanej rytmem oddychania. Chwila za chwilą, prawie nie zauważając, modlitwa żaru Ducha zapala się w sercu. Stajemy wobec prawa modlitwy: im bardziej jesteśmy wezwani, by realizować modlitwę Ducha w naszym sercu, tym bardziej powinniśmy modlić się prostą modlitwą, tak wokalną jak i umysłową (powtarzając tylko jedno słowo).

źródło: katolik.pl – J. Lafrance

https://