Trwa Tydzień św. Krzysztofa.

W niedzielę 20 lipca rozpoczął się w polskim Kościele 15.Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa, który w tym roku odbywa się pod hasłem „Niesiemy Chrystusa na krańce świata”. Nieodłączną częścią jego obchodów jest Akcja św. Krzysztofa – „1 gr za 1 km bezpiecznej jazdy na środki transportu dla polskich misjonarzy”. Dzięki tej Akcji MIVA Polska udziela niezbędnej pomocy w zakupie pojazdów na misje.

Z okazji Tygodnia św. Krzysztofa bp Jerzy Mazur wystosował list do wiernych:

Drodzy bracia i Siostry w Chrystusie! Szanowni kierowcy i podróżujący!

W dniach 20  – 27 lipca 2014 roku obchodzony jest w Polsce 15. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa pod hasłem „Niesiemy Chrystusa na krańce świata”. Tydzień ten ma dwa oblicza.

Pierwszym z nich jest nasza wspólna troska o sprawę poprawy bezpieczeństwa na drodze. Jest to zagadnienie ważne społecznie. Codziennie docierają do nas informacje o wypadkach i tragediach na naszych drogach. Uczestniczą w nich konkretni ludzie, którzy z tego powodu doznają wielu cierpień. Główną ich przyczyną jest tzw. czynnik ludzki. Jest nim często błąd, brak elementarnego szacunku dla zasad drogowych, nietrzeźwość, a nawet zła wola niektórych kierowców i użytkowników drogi, powodujących drogowe tragedie. Dlatego też w Tygodniu św. Krzysztofa, jak co roku, prosząc o poświęcenie naszych pojazdów i Boże błogosławieństwo na nasze podróże, módlmy się też o większą rozwagę dla każdego kierującego pojazdem i o większy szacunek do każdego użytkownika drogi. Pięknie to ujmuje zawołanie Krajowego Duszpasterstwa Kierowców: „Kierujmy się miłością na drodze”.

Drugim obliczem Tygodnia św. Krzysztofa jest troska o potrzeby misjonarzy i misjonarek i wyposażenie ich w odpowiednie pojazdy: samochody, motocykle, rowery i motorowery, łodzie z silnikiem i barki rzeczne czy pojazdy śnieżne na Arktyce. Imię Krzysztof w języku greckim „Christophoros” oznacza „Niosącego Chrystusa”. To imię można odnieść do każdego misjonarza i misjonarki podejmującego zadanie głoszenia Ewangelii na krańcach świata wśród ludzi nie znających jeszcze Chrystusa. Oni poprzez swoją ofiarną posługę niosą tym ludziom Chrystusa. Gdyby nie pojazdy, zdobywane poprzez akcje organizowane przez MIVA Polska, wielu nie miałoby szansy usłyszeć Słowa Ewangelii czy mieć możliwość uczestniczenia we Mszy Św. Wielu nie otrzymałoby żadnej pomocy medycznej. Wielu pozostałoby głodnych, gdyż nie byłoby możliwości dostarczenia im żywności. W tym miejscu w imieniu polskich misjonarzy i misjonarek składam serdeczne podziękowanie za ubiegłoroczną pomoc przekazaną w ramach „Akcji św. Krzysztof  – 1 grosz za 1 kilometr na środki transportu dla misjonarzy”. Owoc tej pomocy to: 41 samochodów, 2 ambulanse, 9 motocykli i skuterów, 20 rowerów, 1 traktor i 1 skuter śnieżny. Bóg zapłać za każdą pomoc!

Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku, proszę o udział w tej pięknej akcji organizowanej przez MIVA Polska, służącej szlachetnym celom. Niech każda wspólnota parafialna włączy się w to dzieło pomocy misjonarzom i zorganizuje odpowiednia zbiórkę z tej okazji!  Zapraszam do udziału wszystkich posiadaczy pojazdów i zmotoryzowanych, kierowców, motocyklistów a nawet rowerzystów.  Podziękuj i Ty za każdą szczęśliwą podróż, za każdy bezpiecznie przejechany kilometr, za wszystko czym Cię Pan obdarzył, także za pojazdy, które mamy do naszej dyspozycji, i pomóż polskim misjonarzom i misjonarkom, by oni nie pozostali bez środków transportu – narzędzi swojej misyjnej codzienności i misyjnego trudu. Otoczmy także serdeczną modlitwą i życzliwością naszych misjonarzy i misjonarki! Jesteśmy wszyscy Kościołem misyjnym. Od każdego i od każdej z nas zależy, czy ludzie poznają Chrystusa, Zbawiciela wszystkich ludzi. My sami także poznajmy, w myśl słów papieża Franciszka, zawartych w adhortacji „Evangelii gaudium”  – „radość Ewangelii”. To ona może nas zapalić do troski za misje i misjonarzy. Tego będzie dotyczył przygotowywany IV Krajowy Kongres Misyjny, który odbędzie się w przyszłym roku.

Życzę wszystkim szczęśliwych podróży pod opieką św. Krzysztofa i zachęcam do pomocy naszym misjonarzom i misjonarkom.

+ Jerzy Mazur SVD
Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

źródŁo: http://religia.tv

 

 Najważniejszym celem każdego kierowcy jest szczęśliwy dojazd do miejsca, do którego zdąża. W tym celu musi jechać bezpiecznie i uważnie. Pomóc w tym może modlitwa do św. Krzysztofa patrona kierowców. Nie zaszkodzi bowiem wsparcie świętego, który może tchnąć w nas siłę i wspomóc rozwagę na drodze, jak również uchronić przed nieprzewidzianymi wypadkami. Warto więc odmówić przed wyjazdem modlitwę do św. Krzysztofa patrona kierowców.

Modlitwa kierowcy

O Panie, daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę, bym nie pozostawił za sobą płaczącego człowieka. Ty jesteś Dawcą życia – proszę Cię przeto, spraw bym nie stał się przyczyną śmierci tych, którym Ty dałeś życie. Zachowaj, o Panie, wszystkich którzy będą mi towarzyszyć od jakichkolwiek nieszczęść i wypadków. Naucz mnie, bym kierował pojazdem dla dobra drugich i umiał opanować pokusę przekraczania granicy bezpieczeństwa szybkości. Spraw, aby piękno tego świata, który stworzyłeś, wraz z radością Twej łaski, mogły mi towarzyszyć na wszystkich drogach moich. Amen.

Znając już treść modlitwy kierowcy możemy poczuć się na drodze spokojniej, jednak musimy pamiętać, że odmówienie modlitwy nie uchroni nas przed sobą samym. To na nas spoczywa odpowiedzialność za prowadzenie pojazdu, jak również bezpieczeństwo na drodze i bezpieczeństwo naszych bliskich, którzy z nami podróżują tym pojazdem. Modlitwa do św. Krzysztofa może pomóc nam ustrzec się przed niebezpieczeństwem, ale sami musimy być również uważni i odpowiedzialni.

Po to Bóg dał nam rozum, abyśmy z niego korzystali we właściwy sposób. To my decydujemy, czy będziemy stosować się do przepisów ruchu drogowego i szanować oraz respektować innych uczestników ruchu, czy też postanowimy zgrzeszyć i złamać przepisy. W przypadku nieodpowiedzialnej jazdy nawet modlitwa kierowcy może nas nie uchronić przed konsekwencjami.

https://