Trwa Wielki Post. Krzyż…

Znalezione obrazy dla zapytania krzyż chrystusa obrazki

Krzyż jest tajemnicą, wymaga wiary. Krzyż jest światłęm, które oświeca umysł; szczęśliwy, kto um odda serce i dostanie łaskę miłowania.

(św. Albert Chmielowski)

https://

Kto nie widzi celu swojej podróży, niech nigdy nie oddala się od krzyża, a sam krzyż będzie go prowadził.

(św. Augustyn)

https://

Chcąc się pozbyć swego starego krzyża, otzymujemy na ogół krzyż cięższy,

Im doskonalsze będzie czynne i bierne ukrzyżowanie, tym głębsze zjednoczenie z Ukrzyżowanym i bogatszy udział w życiu Bożym.

Jeśli dusza chce dzielić życie Chrystusa, musi wraz z Nim przejść śmierć krzyżową; wydać się na ukrzyżowanie w cierpieniu i śmierci, tak jak je Bóg ześle czy dopuści.

Krzyż wewnętrzny czy zewnętrzny, jaki sam Bóg nakłada, jest zawsze skuteczniejszy niż umartwienia według naszego własnego wyboru.

„Wiedzę Krzyża” można zdobyć tylko wtedy gdy samemu doświadcza się do głębi krzyża.

Musimy nauczyć się także i to znosić, że ktoś dźwiga swój krzyż, a my nie możemy mu ulżyć, co jest często trudniejsze niż cierpieć samemu.

(św. Edyta Stein)

https://

Nie proście o krzyże, przeciwstawiajcie im wszystkie możliwe środki zaradcze, ale kiedy przychodzą, akceptujcie je z uległością.

(św. Franciszek Salezy)

https://

Bóg zsyła krzyże w miarę sił człowieka: cnotliwy musi więcej cierpieć, niż zwyczajny chrześcijanin, a święty więcej niż cnotliwy.

(św. Ignacy Loyola)

https://

)

Z Krzyża musimy czerpać moc przez modlitwę i medytację.

(św. Jan Bosko)

https://

Nie szukaj Chrystusa bez krzyża.

(św. Jan od Krzyża)

Krzyż jest darem, który dobry Bóg zsyla swoim przyjaciołom.

Krzyż kocha się zwykle wtedy, kiedy go już nie ma, ale wtedy kiedy się go odpycha, on nas przygniata.

Ludzie ze świata martwią się, kedy mają krzyż, chrześcijanie martwią się, gdy go nie mają.

Strach przed krzyżem jest naszym wielkim krzyżem.

(św. Jan Maria Vianney)

Pan, Kapłan Wieczysty, błogosławi zawsze Krzyżem.

(św. Josemaria Escriva)

Gwoździe nie wystarczyłyby do utrzymania Boga Człowieka, przybitego do Krzyża, gdyby Go nie przytwierdzała do niego Miłość.

(św. Katarzyna ze Sieny)

Świety Tomasz więcej się nauczył u stóp Krzyża aniżeli z ksiązek.

(św. Maksymilian Maria Kolbe)

Jezus nigdy nie bez Krzyża, ale Krzyż nigdy nie ejst bez Jezusa.

Na tej ziemi każdy ma swój krzyż, ale musimy robić tak, aby nie być tym złym łotrem, ale tym dobrym.

Pan nakłąda ciężar i zarazem od niego uwalnia. Dlatego też, jeśli On nakłąda krzyż komuś ze swoich wybranych, to także daje wystarczającą moc, która uzdalnia do udźwignięcia tego ciężaru. On sam go wspiera.

(św. Ojciec Pio)

Nauka bowiem Krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia.

(św. Paweł Apostoł)

Owszem krzyż może być karą Bożą, ale więcej jeszcze jest on łaską.

(bł Rupert Mayer).

Tak córki, obejmijcie oburącz krzyż Tego, który za was na nim cierpiał i umarł. Choć deptać po was będą, za nic to sobie miejcie.

(św. Teresa z Avili)

Krzyż zewnętrzny to jeszcze niewiele… Krzyzem prawdziwym jest męczeństwo serca, cierpienie samej duszy.

Małe krzyżyki są całą naszą radością, spotyka się je częściej niż wielkie, a one przygotowują serce na przyjęcie wielkich krzyży, gdy taka będzie wola naszego Dobrego Mistrza.

(św. Teresa z Lisieux).

Z wysokości krzyża spłynęły na świętych łaski, które ich uczyniły świętym, które nam dały w nich możnych orędowników i wspaniałe wzory cnoty i świętości.

(św. Urszula Ledóchowska)