Trwa Wielki Post – „Witaj Krzyżu, nadziejo moja”…

Witaj, krzyżu, nadziejo moja.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
Ojcze mój, stworzyłeś mnie dlatego, abym odczuł Twoją ojcowską miłość.
Zgrzeszyłem, ale Ty nie przestałeś mnie kochać.
Zesłałeś na ziemię Syna swego, który stał się dla mnie człowiekiem.
Przyjął na siebie moje i wszystkich grzechy.
Przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie odkupił mnie z niewoli grzechu,
abym był wolnym dzieckiem Twoim
i mając śmiały przystęp do Ciebie mógł nazywać Cię Ojcem.
Jezu ukrzyżowany stałeś się Ojcu posłuszny aż do śmierci.
Nie mogłeś okazać mi większej miłości. oddałeś swoje życie,
abym ja mógł zawsze żyć.
Pod krzyżem została Twoja Matka,
umiłowany uczeń Jan i Magdalena, której przebaczyłeś grzechy.
Nie stać mnie na miłość Twojej Matki,
nie mam odwagi spojrzeć Ci w oczy z wiarą Jana,
ale z pokorą Magdaleny całuję Twoje stopy,
Twoje święte rany i obmywam je łzami.
Przez chrzest zostałem wszczepiony w Twoją śmierć,
ale Twój krzyż jest dla mnie nadzieją,
że z Tobą zmartwychwstanę.

https://

/Marta Robin/

Iść za Jezusem niosąc krzyż nie znaczy przywiązać sobie ciężary do nóg,
ale skrzydła do ramion;
wprowadzić niebo w swoje życie.

Uczymy się kochać i kochamy prawdziwie jedynie w cierpieniu.
Miłość buduje się ni w rozkoszach, ale w ogołoceniu
I zaparciu się samego siebie na krzyżu.

https://