Trzeba tylko prostoty serca.

Znalezione obrazy dla zapytania radość wiara

Radość uczniów Chrystusa

Trzeba użyć wszystkich dobrych środków, aby osiągnąć wyznaczoną metę.
Chodzi o działanie nie tylko w aspekcie fizycznym,
ale i to, które wynika z faktu bycia uczniem Chrystusa, z żywej relacji ze Zbawicielem.
Tak uczynili pierwsi uczniowie Jezusa.
Z pełnym zaangażowaniem wypełnili misję powierzoną przez Pana.
Utrudzeni, ale napełnieni radością, byli świadkami,
jak moc Boża towarzyszyła ich wysiłkom i czyniła je owocnymi o wiele bardziej niż oczekiwali.

Spojrzenie na życie w świetle wiary i mnie daje powody do radości.
Spotkałem w swoim życiu Zbawiciela, moje imię zapisane jest w sercu Boga,
Duch Święty przywraca mi radość z mojego zbawienia,
cała Trójca się mną opiekuje.
Trzeba tylko prostoty serca,
aby zauważyć te powody radości, które nie ustają, bo pochodzą od Boga.
Z tą świadomością wyrusz dziś na kolejny etap misji ucznia Jezusa.


Umocnij mnie, Panie,
na kolejny dzień bycia Twoim uczniem,
na pełnienie Twojej woli.
Tak jak to czyniła św. Faustyna.
Przywróć mi radość z Twojego zbawienia.


źródło komentarza liturgicznego na dzisiaj: katolik.pl


https://