Trzeci czwartek miesiąca – Adoracja w ciszy…

Jutro trzeci czwartek miesiąca– w naszym  kościele parafialnym wystawienie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, skorzystaj z tej okazji i adoruj w ciszy Jezusa ukrytego w Białej Hostii. Przyjdź, uklęknij i powierz Jezusowi swoje troski, radości, smutki i żale.

Adoracja Najświętszego Sakramentu to czas modlitwy, nie tylko słowami, ale także ciszą, milczeniem serc. Jest to piękna modlitwa. Człowiek klęcząc wpatruje się w samego Boga,rozmawia z Nim w ciszy,która jest wejściem w miłość Boga.

Czasem adoracja może wydawać się nudna,nie mamy sił na modlitwę,nic nie przychodzi nam do głowy,nie czujemy obecności Pana Jezusa,ale to nie powód,by odchodzić z adoracji. Jezus jest! Właśnie wtedy, w tym czasie nasza obecność trwania przed Nim jest najpiękniejszą modlitwą. Ważne jest, byśmy nie czekali, aż przyjdzie ochota na modlitwę. Jeśli postanowimy sobie, że np.15 min. spędzimy na adoracji – to mimo różnych pokus, które będą nas odciągać od adoracji – warto wytrwać.
Jezus przenika nas On wie – On wszystko wie, nie trzeba nic mówić, po prostu wpatrywać się w „Ukrytą Miłość”, a On napełni nas swoim pokojem i miłością.

„Czas ofiarowany Chrystusowi nigdy nie jest czasem straconym, ale raczej czasem, który zyskujemy, aby nadać głęboko ludzki charakter naszym relacjom z innymi i naszemu życiu”.
Jan Paweł II