Ubiegłoroczne wspomnienia.

https://

Niestety sytuacja związana z pandemią,
uniemożliwiła w tym roku,
naszej cudownej młodzieży z KSMu,
zorganizowanie spotkania
dzieciaków z naszej parafii ze św. Mikołajem.
Wspominając spotkanie z 2019,
módlmy się gorąco na Mszach św. Roratnich
o to, aby w przyszłym roku było już cały rok „zwyczajnie”
i aby doszło do takiego spotkania 🙂