Unschuldwahn

Znalezione obrazy dla zapytania twoja grzesznośćźródło foto: portal katolicki Deon

Czasem stajemy się niezdolni do poczucia winy. Często odczuwamy głęboką potrzebę, aby dostrzegać winy, błędy i słabości tylko u innych. Winą obarczamy nasze czasy, niedobre społeczeństwo, okoliczności życia itd. Działa tutaj jakiś mechanizm „wyparcia”, który nieuchronnie zataja przed nami nasze błędy, a za to brutalnie odsłania błędy innych.


Poczucie ogólnej niewinności i bezgrzeszności stało się tak powszechne, że człowiek nie jest zdolny do uświadomienia sobie własnej winy. W Niemczech określa się to zjawisko jako Unschuldwahn – obłąkanie, choroba na niewinność. Zaprzeczenie, że jest się człowiekiem grzesznym, że jest się zdolnym do grzechu, w gruncie rzeczy burzy naszą zdolność do brania odpowiedzialności za swoje postępowanie,­ niszczy w nas zdolność do odpowiedzialnego życia.


Wierzyć oznacza również umieć powiedzieć sobie: Jestem człowiekiem grzesznym. Kto wierzy w dzieło zbawcze Chrystusa, ten nie musi siebie przeceniać. Nie musi dokonywać rzeczy nadzwyczajnych i stale udowadniać swojej doskonałości i wyższości. Człowiek wierzący nie musi zaprzeczać słabości, winie i grzechowi, nie ma też powodu wypierać ze swojej świadomości własnej ograniczoności. Winien brać odpowiedzialność za wszystkie swoje działania, te właściwe i te błędne. Ta wiara znajduje swoje potwierdzenie w Orędziu wielkanocnym (Exsultet): O błogosławiona wina, skoro ją zgładził tak wielki Odkupiciel.


 

ks. Tadeusz Talik TChr

źródło komentarza liturgicznego: katolik.pl

https://