Uroczystość Bożego Ciała – 30.05.2013r.

Eucharystia to największy dar i skarb, jaki zostawił nam Chrystus. Dlatego szczególny kult Najświętszej Eucharystii sprawujemy nie tylko w Wielki Czwartek, ale także w drugim dniu w roku – w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, nazywaną popularnie Bożym Ciałem.

 

„Najświętsza Maryjo, która w sposób najdoskonalszy czciłaś Chrystusa, naucz nas patrzeć Twymi oczami na Twojego Syna. Wstawiaj się za nami, abyśmy potrafili ukochać Eucharystycznego Chrystusa i przyjmować Go do serca z czcią będącą choćby namiastką tej czci, którą Ty obdarzyłaś Chrystusa, przyjmując Go pod swoje serce.”

 

Uroczystość Bożego Ciała w religijności polskiej ma duże znaczenie. Należy zaznaczyć związek Eucharystii w tym dniu z całym misterium zbawczym, paschalnym. Zakorzeniona nazwa Boże Ciało  kładzie akcent na boskość Chrystusa. Procesja eucharystyczna,  przypomina nam, że jesteśmy zobowiązani do głoszenia Chrystusa, że religia nie jest “sprawą prywatną”. Wielu z nas w szczególny sposób przygotowuje się procesji Bożego Ciała. Najpełniej bogactwo treści związane z tajemnicą Bożego Ciała podkreślił Adam Mickiewicz:„Słowo stało się ciałem, ażeby na nowo twoje ciało człowieku, powróciło w Słowo”. I choć wśród polskich katolików słyszy się często krytyczne uwagi dotyczące “odpustowego” i “mało duchowego” charakteru procesji, tłumy podążające tego dnia ulicami miasta nadal są liczne.

Uroczystość Bożego Ciała wiążąca się z publicznym i wspólnotowym kultem Eucharystii jest też doskonałą okazją do refleksji nad osobistym szacunkiem wobec Chrystusa Eucharystycznego: Czy zawsze ze czcią i szacunkiem odnoszę się do Najświętszych Postaci? Czy wychodząc na Mszę świętą, ubieram godny strój będący znakiem mojego szacunku wobec domu Bożego i Jego Gospodarza? Czy w czasie Mszy świętej staram się zachowywać godną postawę i skupiam się na cudzie przemiany, który dokonuje się na ołtarzu? Czy należycie przygotowuję swoje serce na przyjęcie Eucharystycznego Chrystusa w Komunii Świętej, czy w czasie Komunii przyjmuję możliwie najbardziej godną postawę ciała? Czy możliwie często odwiedzam Pana Jezusa poza Eucharystią, by choćby w krótkiej modlitwie uczcić Go, obecnego w tabernakulum?

FOTORELACJA: