Uroczystość ku czci św. Stanisława.

Dzisiaj 8 maja Kościół katolicki obchodzi uroczystość ku czci św. Stanisława – biskupa, męczennika i głównego patrona Polski.

Pieśń do św. Stanisława

„Wielki przed Bogiem”
Wielki przed Bogiem klejnocie w koronie
pochodnio święta rodaku Patronie.

O Stanisławie w tutejszym Kościele
dajesz łask wiele. (bis)

Każdego bronisz prośbami ratujesz,
jak dobry pasterz owieczki przyjmujesz.

Karmisz nauką oraz przykładami,
módl się za nami. (bis)

O męczenniku święty Stanisławie,
przybądź na pomoc w każdej naszej sprawie.

Uproś u Boga to czego żądamy,
niech pokój mamy.

Stanisław urodził się w Szczepanowie ok. 1030 r. Święcenia kapłańskie przyjął ok. roku 1060. Zaś w 1072 r. został wyniesiony na krakowską stolicę biskupią. Jako gorliwy pasterz niezwykle starannie dbał o stan powierzonej diecezji. Jako biskup w pełni korzystał ze swoich praw do opieki nad ludźmi dręczonymi i karanymi przez króla. Z tego powodu wdał się w konflikt z Bolesławem Szczodrym upominając go, co do jego postępowania i niemoralnego życia. Król mając za nic upomnienia biskupa Stanisława dalej prowadził niemoralny tryb życia. Wówczas biskup rzucił na niego anatemę (wykluczył króla ze społeczności Kościoła), a przez to samo zwolnił od posłuszeństwa poddanych. Król w odwecie postanowił zabić biskupa Stanisława. Uczynił to 8 maja 1079 r. podczas odprawiania przez biskupa Mszy św. w kościele pw. św. Michała na Skałce.Ikonografia przedstawia św. Stanisława w stroju pontyfikalnym z pastorałem. Jego atrybutami są: miecz, palma męczeńska. Ukazywany bywa z orłem – godłem Polski.

Modlitwa do św. Stanisława

O, święty Stanisławie, Obrońco nasz i Orędowniku,
uproś nam łaskę prawdziwej pokuty. Niech sercom
naszym, skruszonym i upokorzonym, wróci doskonała
czystość w myśli, w mowie i uczynku oraz czystość
w obyczaju. Niech duchem Bożym odnowione oblicze
ziemi naszej czystością zakwitnie, by cały naród
polski znów się podobał Bogu i żeby Bóg dusze nasze
zbawił. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłośnika
czystości.
Amen.