Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej.

Dzisiaj przeżywamy jeden z najbardziej podniosłych dni w ciągu roku, uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Ten dzień połączony jest z piękną procesją. Chrystus w Najświętszym Sakramencie opuszcza świątynie i wędruje z nami ulicami, na których zwykle tętni codzienne życie. Idzie tam, gdzie my chodzimy, aby żyć tam, gdzie my żyjemy.

W Boże Ciało rzeczywistość religijna przenosi się w sposób widzialny w miejsca, które zwykle nie kojarzą się nam z Bogiem i modlitwą.

Przechodzi między domami, obok sklepów, barów, przystanków. Drogi, którymi codziennie przesuwają się ludzie i samochody, w tym wyjątkowym dniu stają się miejscem publicznego wyznania wiary i uwielbienia Boga.

https://

Gdy Najświętszy Sakrament przede mną jaśnieje,
Zatapiam się w ciszy i cała truchleję.
Czuję swą istotą, że przed Bogiem stoję,
Odchodzą ode mnie bóle, lęki, niepokoje.

Wyrazić słowami tego nie potrafię
Jakie to uczucie, jakie szczęście wielkie,
Wpatrywać się w Pana, który zstąpił z nieba,
By być blisko przy mnie w postaci chleba.

Wpatruje się tylko w ten bielutki krążek,
A On w mojej duszy czyta wszystko Sam.
Rozpozna nawet najgłębsze pragnienia
I w cudowny sposób me serce przemienia

https://

?list=PLKRrAv6BV2kwvKhIBfFqKDFvL8N09ajhX