Uroczystość NMP Kalwaryjskiej.

 

13 sierpnia w Archidiecezji Krakowskiej obchodzone jest święto Matki Bożej Kalwaryjskiej. Szczególnie uroczysty charakter przybiera ono w sanktuarium pasyjno-maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie od 367. lat czczony jest cudowny wizerunek Matki Najświętszej.

Modlitwa do Matki Bożej Kalwaryjskiej

Najukochańsza Matko Kalwaryjskiego Sanktuarium, Pani Ty nasza, największa po Bogu pociecho! Z głęboką pokorą i dziecięcą ufnością zbliżamy sie do Ciebie i błagamy, żebyś nam wyjednałą u Swego Syna miłosierdzie za nasze grzechy i skuteczną pomoc w naszych potrzebach.
W tym miejscu przez Ciebie wybranym, tak wiele razy pomagałaś ludziom cierpiącym, smutnym i nieszczęśliwym.
Dlatego i my ufamy, że nas nie opuścisz w naszych zmartwieniach, ale jako Matka najlepsza, weźmiesz nas w swoją opiekę teraz i przy śmierci.
Amen