Uroczystość Odpustowa w naszej parafii.

W dniu dzisiejszym nasza parafia  przeżywa Uroczystość Odpustową ku czci Matki Bożej Anielskiej. Msze św.  odprawiane są o godz. 7.00, 9.00, uroczysta Suma o godz. 11.00 i wieczorem o godz. 18.00. Sumę Odpustową odprawi ks.Dariusz Pacula, który w tym roku obchodzi Jubileusz – 25 lecia  Sakramentu Kapłaństwa.  Na Sumę zaprasza się jak najwięcej parafian i gości przebywających na wakacjach w naszej parafii. Po Sumie procesja dokoła kościoła. Z racji  Uroczystości można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

https://

Dzisiejsza parafialna  Uroczystość  przypomina nam, że Maryja jako Matka Boża jest Królową również aniołów, a więc istot najwyższych wśród stworzeń. Już Ewangelie zdają się wskazywać na rolę służebną aniołów wobec Najśw. Maryi: tak jest w scenie zwiastowania, tak jest przy ukazaniu się aniołów pasterzom; tak jest wtedy, gdy anioł informuje Józefa, że ma uciekać z Bożym Dzieciątkiem do Egiptu. Ten sam anioł zawiadamia Józefa o śmierci Heroda. Pod wezwaniem Królowej Aniołów istnieją trzy zakony żeńskie. W roku 1864 zostało we Francji założone arcybractwo Matki Bożej Anielskiej, mające za cel oddawać cześć Maryi jako Królowej nieba. Członkowie tegoż bractwa odmawiają codziennie trzy Zdrowaś z wezwaniem: „Królowo Aniołów, módl się za nami”. To wezwanie zostało także włączone do Litanii Loretańskiej. Istnieje wiele kościołów pod tym wezwaniem, zwłaszcza wystawionych przez synów duchowych i córki św. Franciszka Serafickiego. Niektóre z nich są nawet sanktuariami, posiadającymi wizerunki Matki Bożej, słynące łaskami. W Italii jest 9 podobnych sanktuariów. M. B. Anielska jest Patronką Kostaryki. W pobliżu miasta San José istnieje sanktuarium z figurką cudowną, koronowaną w 1927 roku. Według podania miejscowego mieli ją w roku 1635 przynieść aniołowie.

„Najświętsza Maryjo Panno, Królowo Anielska. Wejrzyj na nas, którzy oddajemy cześć Twojemu Synowi utajonemu w Najświętszym Sakramencie. Zachowaj nas od nieszczęść, chorób, wszelkich niebezpieczeństw,  a w szczególności od popełnienia grzechu. Serca nasze rozpal miłością Boga i bliźniego. Pamiętaj o Najłaskawsza Matko o naszej Ojczyźnie, naszych rodzinach i wyproś u Syna Swojego wszelkie potrzebne łaski i błogosławieństwo. Wszystkim zmarłym uproś zmiłowanie i przyjmij do Królestwa Niebieskiego. My zaś będziemy wychwalać Twoją dobroć przez wszystkie wieki wieków. Amen. 

 

Czcigodny Księże Dariuszu!


…może wtedy…gdy wszedłeś w ciszę kościoła z rozpędzonej ulicy…
…może wtedy… gdy pola śpiewały kłosami, zbudzone wschodem słońca…
…może wtedy…gdy w oczy dziecka spojrzałeś, w których niebo jasne się odbijało…
…może wtedy gdy w wieczór majowy ludzie śpiewali Ave Maryja…
…może wtedy właśnie Twoje serce usłyszało: „Pójdź za mną – żniwo bieleje, a robotników wciąż mało”…
Chrystus Kapłan skierował do Ciebie słowa powołania – Pójdź za mną. Sam Bóg wybrał Cię i uzdolnił Twoje usta, aby codziennie głosiły ludziom Orędzie Miłości, sam Bóg uczynił Twoje uszy zdolne do słuchania drugiego człowieka, to On namaścił Twoje ręce, aby stały się źródłem łask i sakramentów.
Czcigodny Księże Dariuszu, pochylając się wraz z Tobą nad cudowną tajemnicą kapłaństwa, wierni z Zawoi pragną złożyć Ci życzenia Bożej Opieki na kapłańskiej drodze życia. Szczęść Boże.