Uroczystość świętych Piotra i Pawła.

„Święci Apostołowie Pawle i Piotrze, uproście nam żywą wiarę, nadzieję mocną i miłość doskonałą, zaparcie się samych siebie, cierpliwość w przeciwnościach, gorliwość w modlitwie i wypełnianiu obowiązków, czystość serca, oddanie się woli Bożej i dotrwanie w Jego łasce aż do śmierci. Amen.”

HYMN Z JUTRZNI NA UROCZYSTOŚĆ ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA

Męka Bożych Apostołów uświęciła dzień wschodzący;
    Piotr i Paweł otrzymali wieniec chwały i zwycięstwa.

    Obu mężów połączyła krew przelana bohatersko;
    Szli za Bogiem jako wodzem, Chrystus wiarę ich nagrodził.

    Najpierw złożył swe świadectwo Piotr Apostoł, za nim Paweł,
    Równy chwałą i wybrany, by się stać narzędziem Pana.
   
    Szymon, aby uczcić Boga, zmarł na krzyżu odwróconym,
    Wspominając przepowiednię niegdyś daną mu przez Mistrza.
   
    Stąd wyrasta wielkość Rzymu, który gorliwością słynie,
    Utwierdzony krwią tak cenną, godność swą z pasterza czerpie.

    Tu się mogą spotkać ludzie z mieszkańcami jasnych niebios;
    Tu narodów jest stolica, tron nauczyciela świata.
   
    Dziś prosimy, Zbawicielu, Abyś raczył nas, niegodnych,
    Złączyć w szczęściu wiekuistym z pasterzami Twego ludu. Amen.

Święto dwóch największych Apostołów – Piotra i Pawła Kościół obchodzi 29 czerwca. Św. Piotr był uczniem wybranym przez Jezusa do pełnienia posługi prymatu w Kościele. Gorliwość misyjna św. Pawła sprawiła, że w bardzo wielu miejscach głosił Ewangelię i zakładał Kościoły. Zyskał miano „Apostoła Narodów”. Obaj przez swoje męczeństwo są związani z Rzymem.Piotr zginął około 64 r. Tradycja przekazuje, że został ukrzyżowany. Apostoł jednak wyznał, że nie jest godny umrzeć jak Jezus. Dlatego też został przybity do krzyża głową w dół. Paweł, przez jakiś czas więziony w Rzymie, został ścięty mieczem około 67 r.

Posługa apostolska Piotra i Pawła w Rzymie oraz poniesione tam męczeństwo sprawiły, że Kościół Rzymski nabrał kluczowego znaczenia w chrześcijaństwie. Biskup Rzymu, następca św. Piotra oraz spadkobierca tradycji apostolskiej św. Pawła cieszy się pierwszeństwem i władzą biskupią w całym Kościele. Św. Piotr – pierwszy biskup Rzymu – jest uznawany za pierwszego w gronie Apostołów, który otrzymał od Jezusa specjalną władzę określaną mianem prymatu. Jego następcy, papieże, sprawują najwyższą władzę kościelną. Są też obdarzeni łaską nieomylności w oficjalnym i uroczystym nauczaniu całego Kościoła w sprawach wiary i moralności.

Wszystkim naszym parafianom, obchodzącym w dniu dzisiejszym Imieniny składamy serdeczne życzenia: obfitych łask Bożych, opieki Matki Bożej, wstawiennictwa Patronów-Świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz uśmiechu,  ludzkiej życzliwości, powodzenia i realizacji wszelkich marzeń, tych małych i tych dużych.