Różaniec do granic- UWAGI DLA PIELGRZYMÓW

UWAGI DLA PIELGRZYMÓW 

Osoby wyjeżdżające do kościoła stacyjnego św. Klemensa w Zawoi, a następnie udające się do „Stref modlitwy”, by tam odmawiać różaniec powinny:

1. Zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument tożsamości. Modlitwa odbywa się w pobliżu polskiej granicy.

2. Zabrać odpowiednią odzież i buty. Można również zabrać krzesełko (odmawiane będą cztery części różańca).

3. Zatroszczyć się o posiłek i napoje.
4. Pomyśleć o ubezpieczeniu. Zgodnie z nr 18 Regulaminu „Różańca do Granic” (zobacz: www.rozaniecdogranic.pl): „Organizator nie zapewnia ubezpieczenia dla uczestników wydarzenia. W związku z tym Organizator poddaje pod rozwagę każdego z uczestników zawarcie indywidualnej umowy ubezpieczenia”.
5. Po zakończeniu nabożeństw w kościele, należy opuścić świątynię, która musi zostać przygotowana na Msze święte ślubne, które są w tym dniu aż cztery o g. 13,14,15,16.

6. Uczestników modlitwy z par. św. Klemensa prosimy o udanie się do wyznaczonej „ strefy modlitwy” w okolicy zamieszkania.

7. Nie ma możliwości posiłków na plebanii ani w jej pobliżu. Posiłki spożywamy w strefie modlitwy. W Zawoi znajduje się kilka restauracji.

8. Nie zostawiamy samochodów pod kościołem i pod plebanią. Samochody można zaparkować w Centrum Zawoi i podejść piechotą do kościoła.

9. Autobusy zostaną skierowane przez strażaków na wyznaczone parkingi.
Kontakt i pytania od pielgrzymów z poza parafii proszę kierować:
Zawoja Centrum, par. św. Klemensa- ks. Zbigniew Fidelus tel. 602 388 969
Strefy modlitwy parafii Zawoja Centrum

SM 11 – Centrum Górskie „Korona Ziemi”
SN 12 – Szkoła Podstawowa Zawoja Mosorne
SM13 – Zawoja Trybały /obok domu p. Ostrowskich?
SM14 – Zawoja Centrum „Rynek”
SM 15 – Zawoja boisko BCS
SM 16 – Zawoja Centrum parking cmentarz
SM17 – Zawoja Sałaciaki/ Sule obok placu z drewnem Zawoja Hujdy
SM18 – Zawoja Koziny obok kapliczki
Strefy będą oznaczone tablicami żółtymi z czarnym napisem SM i numerem strefy

Strefy modlitwy parafii Skawica

Zawoja skrzyżowanie na Przysłop
Zawoja , prosta przed Kaliną Dolną
Zawoja, Kalina Górna- łąka przy drodze
Zawoja Przełęcz Przysłop

Strefy modlitwy parafii Zawoja Górna
Punkty od Przełęczy Krowiarek do Centrum Górskiego „Korona Ziemi” 10 punktów zabezpieczają strażacy OSP Zawoja Górna: Przełęcz Krowiarki, Parking na serpentynach, Parking koniec stokówki, parking BPN,  Parking Stacji Narciarskiej „Mosorny Groń”, Parking sklepu w Zawoja Podryżowana, Parking karczmy „Dzika Chata”, parking nad zjazdem do Krakowianki (obok dawnej Sokolicy), parking Koliby, parking „Korony Ziemi”