Uwalniaj i prowadź.

Duch Święty w życiu Kościoła – Edukacja katolicka

Rola Ducha

Jezus przygotowuje swoich uczniów na dwa ważne wydarzenia w historii zbawienia:
swoje odejście do Ojca i dar Ducha Świętego,
który będzie prowadził Kościół
i czynił obecnym Jezusa w Kościele na nowy, duchowy sposób.
Potrzebny był powrót Jezusa do Ojca,
aby mógł przyjść Duch Święty. Duch wskazujący na grzech,
nie aby potępiać, lecz nawracać i zbawiać,
i prowadzić do wiary, która uwalnia od grzechu.
Duch wskazujący na sprawiedliwość,
czyli wypełnienie się woli Ojca w życiu Jezusa,
a potem w działalności Kościoła.
Duch przekonujący o sądzie, który już się odbył,
bo szatan został pokonany przez Chrystusa,
a człowiek – usprawiedliwiony.

Duchu Święty, uwalniaj mnie od grzechu,
prowadź drogami sprawiedliwości,
abym żył sądem Boga w mojej codzienności.

źródło komentarza liturgicznego na dzisiaj: katolik.pl

https://