XVI Dzień Judaizmu – 17.01.2013r.

 

XVI Dzień Judaizmu w Kościele katolickim

Pod hasłem „Ja jestem Józef, brat wasz”, w czwartek 17 stycznia Kościół katolicki obchodzi Dzień Judaizmu. Z tej okazji w całym kraju zaplanowano spotkania modlitewne, wystawy, dyskusje i koncerty. Centralne obchody odbędą się w Opolu.

Organizatorem Dnia Judaizmu jest Komitet Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem, któremu przewodniczy bp Mieczysław Cisło. Jak podkreśla Komitet, hasło tegorocznego Dnia Judaizmu nawiązuje do historii Józefa i jest ilustracją „dialogu w rodzinie”. „Poznawanie historii i tożsamości Izraela zapisanych w Starym Testamencie ma uświadamiać chrześcijanom i żydom elementy łączące te dwie religie. Są to: wiara w jednego Boga, Biblia, tradycja religijna, Dekalog jako fundament praw moralnych i wezwanie do codziennej modlitwy”.

Bp Cisło podkreślił wkład Jana Pawła II w budowę dialogu. „Kluczowe dla katolickiej refleksji stały się słowa wypowiedziane przez niego w rzymskiej synagodze w 1986 r., że Żydzi są naszymi umiłowa­nymi braćmi i w pewien sposób, można by powiedzieć, naszymi starszymi braćmi. Napiętnował wówczas akty nienawiści, prześladowania, przejawy antysemityzmu, kiedykolwiek i przez kogokolwiek kierowane były przeciwko Żydom. A podczas odwiedzin państwa Izrael w trakcie piel­grzymki do Ziemi Świętej w 2000 r. w jerozolimskim Yad Vashem wołał: Budujmy nową przyszłość, w której chrześcijanie nie będą już żywić uczuć antyżydowskich, ani Żydzi uczuć antychrześcijańskich, ale raczej zapanuje wzajemny szacunek, jaki przystoi tym, którzy czczą jednego Stwórcę i Pana oraz odwołują się do Abrahama, jako naszego wspólnego ojca w wierze” – przypomniał.

Modlitwa Jana Pawła II w intencji narodu żydowskiego


„Módl się! Boże Abrahama,
Boże Proroków,
Boże Jezusa Chrystusa,
W Tobie zawarte jest wszystko,
do Ciebie zmierza wszystko,
Ty jesteś kresem wszystkiego.
Wysłuchaj naszych modlitw,
jakie zanosimy za naród żydowski,
który – ze względu na swoich przodków
– jest Tobie nadal bardzo drogi.
Wzbudzaj w nim nieustannie
coraz żywsze pragnienie zgłębiania
Twojej prawdy i Twojej miłości.
Wspomagaj go, bu zabiegając o pokój i sprawiedliwość
mógł objawić światu moc
Twego błogosławieństwa.
Wspieraj go, aby doznawał szacunku
i miłości ze strony tych,
którzy jeszcze nie rozumieją
wielkości doznanych przez Niego cierpień,
oraz tych, którzy solidarnie,
w poczuciu wzajemnej troski,
wspólnie odczuwają ból zadanych mu ran.
Pamiętaj o nowych pokoleniach,
o młodzieży i dzieciach,
aby niezmiennie wierne Tobie trwały w tym,
co stanowi szczególną tajemnicę ich powołania.
Umocnij wszystkie pokolenia,
aby dzięki ich świadectwu ludzkość pojęła,
że Twój zbawczy zamiar
rozciąga się na całą ludzkość
i że Ty, Boże, jesteś dla wszystkich narodów
początkiem i ostatecznym celem.”