W ten wigilijny dzień…wieczór…

W dzień wigilijny jak złote ptaki,
wszyscy wracają do swego gniazda.
Patrzą na niebo kiedy zaświeci,
ta najjaśniejsza z Betlejem gwiazda.

Jest ona znakiem Bożej wieczerzy,
co spożyjemy przy białym stole.
Kiedy opłatek do ręki bierzesz,
do ust podnosisz bardzo powoli.

Robi się ciepło lekko na duszy,
płyną życzenia i w dobro wierzysz.
Rodzi się Chrystus nienawiść skruszy,
śpiewają starsi wspólnie z młodzieżą.

Migocą lampki i świec płomienie,
serca napawa serdeczna nuta.
Dzisiaj się spełnią wszelkie życzenia,
tych wszystkich co się spotkali tutaj.

Opłatek

Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.

C.K.Norwid