WIELKI CZWARTEK.

Wielki Czwartek

Wielki Czwartek w naszym kościele parafialnym:

Msza św. Wieczerzy Pańskiej – o godz.16.00 i 18.00,
przeniesienie Pana Jezusa do Ciemnicy
I Część Gorzkich Żali i adoracja do 23.0
0.

Wielki Czwartek to wspomnienie ustanowienia Sakramentów 
Eucharystii i Kapłaństwa.

„Gdyby zniesiono sakrament święceń, nie mielibyśmy Pana.
Któż Go złożył tam, w tabernakulum? Kapłan.
Kto przyjął waszą duszę, gdy po raz pierwszy wkroczyła w życie? Kapłan.
Kto ją karmi, by dać siłę na wypełnienie jej pielgrzymki? Kapłan.
Któż ją przygotuje, by pojawiła się przed Bogiem,
obmywając ją po raz ostatni we Krwi Jezusa Chrystusa? Kapłan,
zawsze kapłan.
A jeśli ta dusza umiera ze względu na grzech,
kto ją wskrzesi, kto da jej ciszę i pokój? Znów kapłan.
Po Bogu, kapłan jest wszystkim!
On sam pojmie się w pełni dopiero w niebie.”

św. Jan Maria Vianney

Drodzy Nasi Kapłani ks. Proboszczu, ks. Grzegorzu, ks. Piotrze!

W cytacie powyżej  – św. Proboszcz z Ars pięknie opisuje kapłaństwo.
Bez Boga ani do proga! I bez kapłana ciężko nam odnaleźć Żywego Jezusa.
Spotykamy się dziś, w Wielki Czwartek, w  skromnym gronie,
w naszym wieczerniku parafialnym
by wyrazić słowa wdzięczności za Was – Drodzy Kapłani!
Szczególnie w tym trudnym czasie jaki obecnie przeżywamy,
odczuwamy głód Eucharystii i doceniamy Waszą posługę.
Tak bardzo jest nam wszystkim źle i ciężko.
Parafianie łączą się z Nami duchowo.
W ich imieniu oraz wszystkich grup parafialnych składamy Wam podziękowania.
Dziękujemy więc za każdą Eucharystię, każdą spowiedź, homilię,
posługę chorym i wszelkie inne dzieła, które codziennie dla nas podejmujecie.
Bez Was nasza parafia nie istnieje,
dlatego Jezusowi Najwyższemu Kapłanowi dzięki składamy za Waszą posługę.
Życzymy Wam zdrowia i ludzkiej życzliwości.
Niech Wasze  kapłańskie życie daje Wam ogrom satysfakcji i przynosi obfite owoce.
Niech sam Pan Jezus za wszystko Wam hojnie wynagrodzi,
a Maryja Matka Kościoła otacza Was płaszczem swej opieki!

Szczęść Boże! 

https://

Podczas Ostatniej Wieczerzy Chrystus ustanawia Eucharystię.
Z miłości do człowieka nie tylko oddaje swoje życie za nas na krzyżu,
lecz pragnie też przychodzić do nas każdego dnia w Eucharystii.
Chrystus pragnie, byśmy, spożywając Jego Ciało i pijąc Jego Krew,
trwali w Nim,a On w nas (J 6,56).
Kościół jest wierny poleceniu Syna Bożego:
„Czyńcie to na moją pamiątkę” (1 Kor 11,24)
i nieustannie celebrował i celebruje Eucharystię.
Sakrament ten jest źródłem i szczytem całego naszego życia duchowego,
życia chrześcijańskiego, życia Kościoła.
Jest to jednocześnie największa cześć i uwielbienie,
jakie możemy oddać Bogu.
Kapłan odprawiając Mszę św.  działa In persona Christi –
w osobie Chrystusa i w imieniu Kościoła.
Biorąc każdorazowo udział we Mszy św.,
uczestniczymy w ofierze Chrystusa,
którą złożył On Ojcu na krzyżu za całą ludzkość.
Różni się jedynie sposób ofiarowania:
ofiara na krzyżu była krwawa, Msza św. jest ofiarą bezkrwawą.

https://