Wizytacja kanoniczna w naszej parafii.

 

Jednym z bardzo ważnych wydarzeń każdej wspólnoty parafialnej jest  przewidziana w prawie Kościoła – wizytacja duszpasterska, w naszej parafii przeprowadza ją w dniach 15-16 września 2013r. Ksiądz Biskup Damian Muskus.

Czym jest wizytacja kanoniczna? 
Potrzeba dostrzec dwie zasadnicze płaszczyzny każdej wizytacji kanonicznej. Po pierwsze wizytacja biskupa w parafii jest czynnością apostolską. Biskup jako następca apostołów, i jak niegdyś oni sami, odwiedza parafię, by  spotkać się z wiernymi i wspólnie przeżywać radość chrześcijańskiej wiary. Szczególnie jest to widoczne podczas udzielania sakramentu bierzmowania – biskup bowiem przyjeżdża do parafii jako zwyczajny szafarz tego sakramentu, który jest właśnie sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Przyjeżdża by słuchać o radościach, wejść w nasze troski, by prosić Boga o błogosławieństwo dla naszego życia. Ksiądz biskup na wizytację przybywa zawsze jako gospodarz diecezji, by zapoznać się z sytuacją duszpasterską i gospodarczą parafii.
Wizytacja parafii wchodzących w skład diecezji jest powinnością każdego biskupa ordynariusza co 5 lat. Trzeba podkreślić, że jest to nie tyle czas sprawdzania i kontroli, ale czas spotkań z wiernymi, czas umacniania ich wierności Chrystusowi, Ewangelii i Kościołowi. Wizytacja kanoniczna wskazuje też bardzo czytelnie, że biskup jest fundamentem oraz znakiem jedności Kościoła diecezjalnego, a jedność jest  sprawą zasadniczą, o którą już Jezus prosił Ojca.
Oprócz pasterskiego wymiaru  każdej wizytacji, nie mniej ważny jest jej wymiar kanoniczny. Wizytacji kanonicznej podlegają wszystkie dziedziny życia religijnego, moralnego, apostolskiego i administracyjno-gospodarczego (stan i potrzeby kościoła parafialnego, kaplic, sal katechetycznych, spisy inwentarza kościoła, budynków gospodarczych, kancelarii parafialnej). Podczas wizytacji, ksiądz biskup poznaje charakterystykę parafii, życie religijne parafii, interesuje go przebieg  katechizacji, oraz zapoznaje się z innymi formami duszpasterstwa występującymi w parafii. Wizytacja pasterska jest jakby duszą biskupiego posługiwania i rozszerzeniem duchowej obecności biskupa pomiędzy wiernymi. Właśnie tak objawia się ona w swojej prawdziwej istocie, czyli jako „znak obecności Pana, który odwiedza swój lud, przynosząc mu pokój” (Pastores gregis, nr 46)

Fotorelacja: Czcigodny Ks. Biskupie dziękujemy Ci za błogosławieństwo i ciepłe słowo.