Wspólnota życia.

Znalezione obrazy dla zapytania małżeństwo Bóg

Wspólnota z Bożego ustanowienia

Na początku podstawowej ludzkiej wspólnoty był Bóg. On z miłości stworzył człowieka mężczyzną i kobietą i powołał go do wspólnoty życia. Czy dom, do którego nie zaproszono Boga, się ostoi? Czym się różni związek dwojga ludzi od małżeństwa sakramentalnego? Bóg stworzył ludzi ku wspólnocie małżeństwa, a Chrystus tę wspólnotę uczynił sakramentem. Małżeństwo jest czymś dobrym z natury, a z sakramentu – powołaniem do świętości i mocą do realizacji tej drogi. Codzienne zapraszanie Boga do swego życia jest wyrazem odpowiedzialności za powierzone nam osoby.

Boże, proszę Cię za wszystkie małżeństwa: przemień wodę ich egoizmu w najlepsze wino Twojej miłości. Panie, pomóż mi, abym czerpiąc z Twojej miłości, był wierny do końca.

 

źródło komentarza liturgicznego na dzisiaj: katolik.pl

https://