Wspomnienia – 16.10.1978r.

 

Takie wspomnienia warto przywołać:

16 października 1978r. Godzina 18.18
Znad komina nad Kaplicą Sykstyńską wznosi się biały dym, obwieszczający wybór papieża, a z tłumów zgromadzonych na placu św. Piotra dochodzi okrzyk: ” HABEMUS PAPAM ! ” ( Mamy papieża ).
Godzina 18.44
W loży Bazyliki ukazuje się kardynał Pericle Felici, który wypowiada tradycyjną formułę: ” Zwiastuję wam radość wielką – mamy papieża: Najdostojniejszego i Najprzewielebniejszego Pana Świętego Kościoła Rzymskiego, Kardynała Karola Wojtyłę, który przybrał sobie imię Jan Paweł II „.