Wspomnienie św. Cecylii – Patronki Organistów i muzyki kościelnej.

Dzisiaj wspominamy św. Cecylię, która pielęgnuje kufer dziedzictwa muzycznego Kościoła, daje nam dogodną okazję, aby wyostrzyć słuch i zatonąć w dźwiękach muzyki sakralnej. Uczyńmy to zasłuchanie modlitwą na cześć Boga, który jest twórcą dźwięków, melodii, śpiewu, muzyki, talentów wreszcie! To On jest Mistrzem kompozycji! Św. Cecylię uznano za patronkę muzyki kościelnej dopiero w średniowieczu. Dlaczego? Być może dlatego, że w aktach męczeństwa znaleziono zapis mówiący o tym, że gdy na weselu Cecylii grały instrumenty muzyczne, ona w swoim sercu śpiewała hymny tylko Bogu.W historii tej młodej rzymskiej męczennicy spotykają się trzy żywioły: piękno, miłość i śmierć. Tradycja dodała jeszcze jeden: muzykę ku chwale Boga. Święta Cecylia wyśpiewała swoim życiem najpiękniejszą pieśń, pieśń ku chwale Boga. Kto chce skomponować wielogłosowy utwór muzyczny, musi opanować sztukę kontrapunktu, czyli umiejętność równoczesnego prowadzenia różnych linii melodycznych, tak by razem wszystko brzmiało pięknie, w harmonii. By życie stało się pieśnią dla Pana, potrzebna jest także w życiu sztuka kontrapunktu. Tak kochać, tak wierzyć, tak pracować, tak cieszyć się i smucić, tak dojrzewać i starzeć się, wreszcie tak umierać, by nie było zgrzytów, dysharmonii, ale by wszystkie żywioły, które pojawiają się w ludzkim życiu, zagrały razem ku chwale Najwyższego. Pewien mądry rabin powtarzał swoim uczniom: każdego dnia pieśń, każdego dnia pieśń.

Z okazji dzisiejszego Wspomnienia parafianie składają życzenia Organiście Panu Zbigniewowi Marcakowi oraz wszystkim osobom uświetniającym liturgię swoim śpiewem, aby właśnie poprzez tę formę uwielbienia Boga czerpali siły na każdy dzień.  Życzymy też wiele radości z muzyki, aby zawsze uskrzydlała ducha, aby zawsze była światem w którym można zamknąć się w poczuciu szczęścia i radości przed prozą życia. Opieki św. Cecylii. Wielkie Bóg zapłać za trud i poświęcenie.

Modlitwa do św. Cecylii

Cecylio Święta, Patronko Nasza
Dziś chwałę Twoją ziemski chór ogłasza
Strażniczko harmonii,
z tonów czynisz piękny splot
By dźwięcznym, czystym był wspólny głos
Nauczycielko cierpliwości i wytrwania
Przyjm prośby nasze i błagania
By śpiewało nam się lżej
W swej opatrzności głos każdy miej
Doskonała Pieśniarko, Artystko w Niebiosach
Śpiewasz cudownie, Panu grasz na organach
Odkryj nam uczniom Twym skrawek Nieba
Bo dzisiaj dla Ciebie hymn rozbrzmiewa!

https://