Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu – 28.01.2014r.

TOMASZ Z AKWINU
– filozof i teolog
– Ojciec Kościoła
– żył w latach 1225-1274
– jego filozofia nosi nazwę tomizmu
– autor pięciu dowodów na istnienie Boga:
1. ruch
2. niesamoistność świata
3. przypadkowość rzeczy istniejących na świecie
4. istnienie bytów o różnym stopniu doskonałości
5. powszechna celowość przyrody
– stworzył pojęcie „drabiny bytów” – wszystko, co istnieje na świecie ułożone jest hierarchicznie
– nierówność stanów w społeczeństwie jest zjawiskiem naturalnym stworzonym przez Boga
– człowiek nie powinien buntować się z powodu swego miejsca w hierarchii społecznej, gdyż jest mu ono przeznaczone przez Boga
– każdy powinien dążyć do doskonałości przez cnotę i posłuszeństwo Bogu
– etyka – wyznaczała zasady, którymi człowieka powinien się kierować
– w przeciwieństwie di św. Augustyna akceptował cielesny aspekt natury ludzkiej, przez cnotę człowiek posiada zdolność panowania na żądzami ciała
– uważał, że wiarę można poznać rozumem, zwolennik myślenia scholastycznego
– czerpał z poglądów Arystotelesa

Modlitwa Św. Tomasza z Akwinu

„Panie, Ty wiesz lepiej, aniżeli ja sam,
że się starzeję i pewnego dnia będę stary.

Zachowaj mnie od zgubnego nawyku mniemania,
że muszę coś powiedzieć na każdy temat
i przy każdej okazji.

Odbierz mi chęć prostowania każdemu jego ścieżek.

Uczyń mnie poważnym, lecz nie ponurym;
czynnym lecz nie narzucającym się.

Szkoda mi nie spożytkować wielkich zasobów mądrości,
jakie posiadam, ale Ty Panie wiesz, że chciałbym
zachować do końca paru przyjaciół.

Wyzwól mój umysł od nie kończącego się brnięcia
w szczegóły i daj mi skrzydeł, bym w lot
przechodził do rzeczy.

Zamknij mi usta w przedmiocie mych niedomagań i
cierpień w miarę jak ich przybywa a chęć wyliczania
ich staje się z upływem lat coraz słodsza.

Nie proszę o łaskę rozkoszowania się opowieściami o
cudzych cierpieniach, ale daj mi cierpliwość
wysłuchania ich.

Nie śmiem Cię prosić o lepszą pamięć, ale proszę
Cię o większa pokorę i mniej niezachwianą pewność,
gdy moje wspomnienia wydają się sprzeczne z cudzymi.

Użycz mi chwalebnego poczucia,
że czasami mogę się mylić.

Zachowaj mnie miłym dla ludzi,
choć z niektórymi z nich doprawdy trudno wytrzymać.

Nie chcę być świętym, ale zgryźliwi starcy;
to jeden ze szczytów osiągnięć szatana.”

Daj mi zdolność dostrzegania dobrych rzeczy w
nieoczekiwanych miejscach i niespodziewanych zalet
w ludziach; daj mi Panie łaskę mówienia im o tym.