Wszechmocny.

Znalezione obrazy dla zapytania pismo święte ewangelia rozważanie modlitwa wiara bóg

Boża potęga

Uciszenie burzy na morzu jest w Piśmie Świętym znakiem wszechmocy Bożej. Wystarczy sięgnąć do Księgi Psalmów, by przeczytać pełne dziękczynienia wyznanie: „W swej udręce wołali do Pana, a On ich wybawił z ucisku. Rozkazał sztormowi, a nastała cisza, uspokoiły się fale morskie. A oni cieszyli się, że umilkły” (Ps 107, 28-30a). Apostołowie, dobrze znający te i podobne wersety Pisma, mogli teraz na własne oczy zobaczyć, kim jest Jezus. Ich serca napełniły się Bożą bojaźnią. Warto odnieść to wydarzenie do naszego życia. Ono jest jak łódź, nierzadko miotana falami. Pamiętajmy jednak, że pośród nas jest Chrystus, nasza nadzieja. Jeśli więc przychodzą na nas takie lub inne burze, jeszcze więcej zawierzajmy Mu samych siebie.

Panie Jezu Chryste,
Ty jednym słowem rozkazałeś wzburzonym morskim falom,
by ucichły i były Tobie posłuszne. Czuwaj nade mną!

źródło komentarza do dzisiejszej ewangelii: katolik.pl

https://