Wszystkiego najlepszego dla Nauczycieli.

NAUCZYCIEL

On daje ci przepis na życie,
jak dobry fachowiec i znawca,
pedagog – twój nauczyciel
przewodnik, opiekun i wychowawca.

On nigdy nie szczędzi ci czasu,
sprawdziany poprawia po nocy.
On rankiem pospiesza do klasy,
by uczniom udzielać pomocy.

On znosi dziecięce igraszki,
czasami bezmyślne ekscesy.
Uczniowskie go trapią porażki,
radują go wszelkie sukcesy.

On wiedzy bagażem pokaźnym
kolejne napełnia roczniki,
by uczeń pozostał kimś ważnym.
budował przyszłości pomniki.

Z okazji Dnia Nauczyciela dziękujemy wszystkim Nauczycielom, Opiekunom, Wychowawcom, Księżom, Katechetom  za wszystkie starania,które wkładacie w  wychowanie i edukację dzieci i młodzieży. Wierzymy, ze Wasz wysiłek uczyni z nich ludzi mądrych i szlachetnych. Dziękujemy za codzienne, niezwykle trudne i mozolne budowanie ich wnętrz. Życzymy takich myśli i marzeń które dają się urzeczywistnić, pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce,cierpliwości i wytrwałości, aby służba dzieciom tym starszym i tym młodszym zrodziła wiele szlachetnych owoców.

Jezus – Nauczyciel, Pośrednik, Zbawiciel i Pan

Kim On jest? Czy z nadanych imion można uchwycić prawdę o Jezusie? A jeśli tak, to co znaczą tyle razy słyszane, może także wypowiadane przez ciebie, określenia: Zbawiciel, Pan, Nauczyciel, Król… Przestrzeń niezwykłych prawd w nich ukrytych jest niezwykła. A pośrodku nich jesteś ty…
Jezus jest w przede wszystkim Nauczycielem, jest Nauczycielem ze swej natury, bo jest Słowem Boga. I jak sam powiada, tak naprawdę jest jedynym Nauczycielem i Mistrzem człowieka (por. Mt 23,8-10), gdyż rozumie go nie tylko jako człowiek, ale rozumie też go jako Bóg, jako Ten, na obraz Którego został stworzony Adam, który zaszczepiał w sercu Adama pragniena, które my także w sobie nosimy. Kiedy przyglądamy się Jego postaci odciśniętej w Ewangeliach dostrzegamy, że wszystko co Jezus mówił czy czynił może nas uczyć. On nie powiedział ani jednego zbędnego słowa, ani nie uczynił żadnego zbędnego gestu i pozostając przy tym w pełni człowiekiem nadał naszym słowom i czynom niespotykaną dotąd pełnię. Pokazał, że wszystko ma sens i może prowadzić do Boga, może prowadzić do świętości, która jest wzrastaniem, dojrzewaniem, miłością. Słowo stało się ciałem. Nigdy wcześniej Bóg nie powiedział tak wyraźnie tego, co pragną powiedzieć i nigdy wcześniej nie powiedział, tak jak teraz, wszystkiego. Po Jezusie nie ma już na co czekać, trzeba podążać za Duchem zrozumienia drogą, którą On przyniósł i którą się sam uczynił… Zaufać Temu, który nie tylko uczy, ale też prowadzi, kieruje i opiekuje się w czasie tej dziwnej wędrówki. Otworzyć swoje serca na Jego naukę, Jego Ewangelię o królestwie, o zbawieniu, o krainie życia i szczęścia, o miłości Boga, który nie pozwala aby człowiek błąkał się bez celu, ale wskazując mu cel jego drogi wskazuje też Tego, przez którego ta droga staje się możliwa.