Wybory do rady Parafialnej 2019

W niedzielę 29 września wybory do Rady Parafialnej.
Cała parafia jest podzielona na 7 Rejonów wyborczych
i prosimy o oddanie głosu na przedstawiciela danego rejonu.
Będą umieszczone przy wejściach urny-skrzynki
do których oddajemy głos na jednego kandydata do Rady Parafialnej
zaznaczając z którego rejonu.
Po Mszy wieczornej prosimy dotychczasową Radę Parafialną
o przeliczenie głosów i wyłonienie po 2 kandydatów z największą liczbą głosów w danym rejonie.
Głosy będzie już można oddać w sobotę przed wieczorną Mszą św.
Mieszkańcy Wełczy i Mosornego mogą oddać głosy w kaplicy przed Mszą św.

 

Wybory do rady Parafialnej 2019 rejony:
Rejon I
Sitkówka, Pająki, Marszałki, , Łatki, Mazury, Gołynia, Zalas

Rejon II
Szczurki, Śmietany, Chowaniacy, Fujacy, Podpolice, Gawły

Rejon III
Bartyzele, Chopy, Stróże Maryniacy, Kalina Górna i Dolna

Rejon IV
Zemliki, Hujdy, Koziny, Sule, Giertugi Górne, Dolne, Centrum obok kościoła, Brzeg, Maliki, Polaki, Kąkole, Trybały, Warzechówka

Rejon V
Sałaciaki, Burdele, Żywczaki, Zające, Surmiaki, Smyraki, Swalisko, Piergiesowe Polanki, Śpikówka, Szczurkówka, Łazy, Topory, Kaselówka

Rejon VI
Wełcza, Gliśnica, Miśkowce, Podsot, Kukle, pod Grapą do drogi głównej

Rejon VII
Budzonie, Mosorne, Obłaźne, Chrabkowa, Rąbaniska, Petułowa, Gronik, Bębny Górne, Dolne, Fiedorówka