Wyniki wyborow do Rady Parafialnej.

Znalezione obrazy dla zapytania rada parafialneW wyborach do Rady Parafialnej 

oddano 707 głosów na118 kandydatów. 

Do Rady Parafialnej wybranych  zostało z każdego okręgu 

po dwóch Radnych którzy uzyskali największą ilość głosów

 i ten wybór przyjęli. 

Wybranym gratulujemy i życzymy owocnych działań 

na rzecz naszej wspólnoty parafialnej. 

I. Okręg.

Mirosław Niemiec

Małgorzata Kuś

II.Okręg

Katarzyna Żywczak

Zbigniew Szczurek

III.Okręg.

Aneta Stawowy

Jacek Suwaj

IV.Okręg.

 Roman Tomczak

Stanisław Kostyra

V.Okręg.

 Agnieszka Mikołajczyk

Wojciech Sałaciak

VI.Okręg.

Janusz Trzebuniak

Michał Budzowski

VII.Okręg.

Joanna Trybała-Drwal

 Wojciech Trybała