Z cyklu – Komentarz liturgiczny na dzisiaj.

Zaufać Bożej Opatrzności
(Mt 6,24-34)
Wierność Bogu i Jego przykazaniom wymaga silnej woli i często dużego samozaparcia ze strony człowieka. Wiara jest darem, o który należy dbać i pielęgnować go, aby nie zanikł. Wiara jest jak ziarno w sercu człowieka, podlewane – rozwija się, zaniedbane – obumiera. Wiara wymaga zatem zaangażowania człowieka oraz dochowywanie wierności Bogu, o której wspomina dzisiejsze pierwsze czytanie. Pomimo wielu wiadomych znaków Bożej opatrzności towarzyszącej Izraelowi, oni nie dochowywali wierności Panu – sprzeniewierzali się. Dlatego Bóg ich karał, ale jak wspomina psalm, łaska Pana zawsze była z nimi.

Bóg nie może porzucić Swojego stworzenia. To za sprawą Jego Miłosierdzia, podnosimy się z naszych upadków. Jego Opatrzność wyrokuje o naszym losie, bo Pan jest wierny i zawsze dba o Swoje stworzenie – od dawna bowiem, przeznaczył je do zbawienia. Nie poddawajmy się zatem zniechęceniu, pójdźmy za głosem wiary i zaufajmy Panu.

źródło: katolik.pl

https://