Z cyklu – Komentarz liturgiczny na dzisiaj

Znalezione obrazy dla zapytania pismo święte obrazki

Światło dla błądzących

Jeżeli pragniemy duchowego wzrostu, to musimy uznać, że jesteśmy ślepcami błądzącymi po manowcach życia. Tylko światło Bożego objawienia może otworzyć nasze oczy i sprowadzić nas na właściwą drogę. Jeśli go nie przyjmiemy, będziemy kręcić się w kółko, ulegając w końcu zniechęceniu, popadając w duchową irytację lub fundamentalizm, w którym będziemy skłonni bronić swoich jedynie słusznych racji wbrew prawdzie, z którą możemy nawet walczyć. Zresztą modeli duchowej ślepoty jest bardzo wiele. Czyż nie dlatego błądzicie, że nie znacie Pisma ani mocy Boga? Niech te słowa Jezusa staną się dla nas drogowskazem. Święty Hieronim powiedział: Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Nie ma innej drogi niż ta, którą On sam wskazał. Nie ma wiary bez słowa Bożego (por. Rz 10, 17). To przed nim musimy się ukorzyć, wsłuchać się w nie i pozwolić mu przemieniać nas każdego dnia.

Jezu Chryste, Ty jesteś Słowem, które ma moc przemieniania nas na Twoje podobieństwo. Wzbudź w nas pragnienie karmienia się codziennie słowami Pisma Świętego.

źródło: katolik.pl

https://