Z cyklu – Komentarz liturgiczny na dzisiaj

Znalezione obrazy dla zapytania ewangelia obrazki

XIII niedziela zwykła

 Ewangelia: Mt 10,37-42
Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje

Jezus powiedział do swoich apostołów: „Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien” (por. Mt 10,37-42). Jezus domaga się od nas dokonania niezwykle bolesnego wyboru między bliskimi nam osobami a Nim samym. Nie tyle chodzi tutaj o wybór pomiędzy dwiema miłościami, podstawowymi uczuciowymi relacjami, ile raczej o to „więcej” jednej miłości w stosunku do drugiej. Przy tym Jezus nie mówi tutaj o miłości agape, która jest postawą życzliwości i bezinteresownej gotowości służby wobec wszystkich, ale o miłości jako naturalnym przywiązaniu emocjonalnym (gr. filia). Jeśli chodzi o taką miłość, Jezus w sposób absolutny wymaga jej oczyszczenia, a nawet więcej, wymaga zdecydowanego przedkładania uczuciowej relacji do siebie nad wszelkie ziemskie relacje. Jezus chce być również miłowany naszymi uczuciami, chce stworzyć z nami emocjonalną więź szczególnego rodzaju. W relacji z Nim chodzi także o czułość, bliskość, ciepło.

Jacek Poznański SJ

źródło: katolik.pl

https://