Z cyklu – komentarz liturgiczny na dzisiaj.

Znalezione obrazy dla zapytania miłosierdzie

Miłosierdzie bez granic

Kościół potępia grzech, ponieważ musi mówić prawdę. Aby być wiernym swojej misji, zło nazywa złem, a niesprawiedliwość – niesprawiedliwością. A jednocześnie, jak wielokrotnie przypomina papież Franciszek, przytula osobę, która jest grzesznikiem. Wychodzi jej naprzeciw, mówiąc o nieskończonym miłosierdziu Boga. Żaden ludzki grzech, jakkolwiek by był ciężki, nie może przeważyć nad miłosierdziem. Ono naprawdę jest nieskończone, a zadaniem Kościoła jest o tym mówić. Jeśli przychodzisz do konfesjonału z sercem skruszonym i wyznajesz swoje grzechy, nigdy nie powątpiewaj, że miłosierny Ojciec przebacza ci to, czego ty sam być może wybaczyć sobie jeszcze nie potrafisz.

Panie Jezu Chryste, Ty nas zapewniasz,
że nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz chorzy,
powołujesz nie tych, którzy uważają się za sprawiedliwych,
ale grzeszników, i zawsze szukasz tej jednej zagubionej owcy.
Jakże przedziwne jest Twoje miłosierdzie! Ufam Tobie

źródło: katolik.pl

https://