Z cyklu – Zamyślenia…

Jeżeli Syn umarł za ciebie

Jeżeli Syn umarł za ciebie,
Czegóż ci Ojciec odmówić może?

Jeżeli Syn umarł za ciebie,
Czego chcesz więcej mój bracie?

Jeżeli Syn umarł za ciebie,
Odwagi! i bądź cierpliwy.

Jeżeli Syn umarł za ciebie,
Rozjaśni ci drogę jasność wspaniała.

Jeżeli Syn umarł za ciebie,
O duszo wygnana na ziemskim padole,

Jeżeli Syn umarł za ciebie,
Nadejdzie dla ciebie dzień pełen światła.

Jeżeli Syn umarł za ciebie,
Niech się umacnia twoja wiara w Niego,

Jeżeli Syn umarł za ciebie,
Będzie On wiedział, dokąd cię prowadzić.

Jeżeli Syn umarł za ciebie,
On, który jest twoją nadzieją,

Jeżeli Syn umarł za ciebie,
Uwierz w Jego miłość przeogromną.

Jeżeli Syn umarł za ciebie,
Każdy problem pomiędzy braćmi,

Jeżeli Syn umarł za ciebie,
W nim odpowiedź znajdzie.

Jeżeli Syn umarł za ciebie,
Życzę ci, aby w tej próbie,

Jeżeli Syn umarł za ciebie,
Ojciec objawił ci oblicze swe Boskie.

Mnich z Afryki