A dla Ciebie czym jest Twoja wiara?

Wierzę

WIERZĘ w Boga Ojca Wszechmocnego
Ojca naszego,
Przez któregom jest duch rodzony,
Twórczością i wolą udarowany,
Abym się objawił światłością.

WIERZĘ w Chrystusa Pana,
Słowo świata całego;
Który wszelką sprawę czyni,
Żywot ku Ojcu prowadzi.
A urodził się z dziewicy,
Przez natchnienie Ducha Świętego
Za śćmieniem się ludzkiej natury…

I rozpięty był na krzyżu;
Trzy dni przetrwał w łonie ziemi,
A po trzech dniach zmartwychwstał
I niesion jest z ciałem w obłoki,
Skąd przyjdzie rządzić Królestwo Boże.

WIERZĘ w Ducha Świętego,
Trzecią Świętej Trójcy osobę,
Nieśmiertelną i wszechmocną,
Z Ojca i Syna urodzoną, Równą Ojcu i Synowi;
Przez którąm jest napełnion świętością.

Wierzę w święty Kościół powszechny
I w Najwyższego Ducha pasterstwo.
Wierzę w świętych Duchów związek,
Widzialnych i niewidzialnych.
Wierzę w świata przemienienie,
W ostateczne zmartwychwstanie
Ciała wszelkiego na ziemi.

W Królestwo Boże widzialnie
Przychodzące z przemienieniem
Natury naszej cielesnej,
Z przełamaniem grzechu wszelkiego –
Wierzę. I w żywot wieczny. – Amen.

https://