Z cyklu – Zamyślenia…

„Nazaret jest szkołą…

Nazaret jest szkołą,
w której zaczyna się pojmować życie Jezusa:
szkolą Ewangelii.
Tutaj człowiek uczy się patrzeć,
słuchać, rozmyślać i rozumieć tak głębokie
i tajemnicze znaczenie tego bardzo prostego,
bardzo pokornego i bardzo pięknego
objawienia się Syna Bożego.
Może nawet uczy się bezwiednie naśladować.
Tutaj uczy się metody, która pozwala zrozumieć,
kim jest Chrystus.
Tutaj odkrywa się potrzebę obserwowania
ram Jego pobytu wśród nas: miejsc, czasów,
zwyczajów, języka, praktyk religijnych,
tego wszystkiego, czym posłużył się Jezus,
aby objawić się światu.
Tutaj wszystko mówi, wszystko ma znaczenie.”

https://