Z cylku – Zamyślenia…

Rozkład jazdy, dla…
…podróżujących w stronę NIEBA!!!:

Odjazd – nie znacie dnia ani godziny.

Przyjazd – zależny od nas samych.

Ceny biletów – życie święte, wypełnianie rad ewangelicznych, pokuta, ufność Bogu, modlitwa, post, jałmużna, przestrzeganie przykazań Bożych, wypełnianie obowiązków.

Dla spóźnialskich – specjalny pociąg ratunkowy – pojednanie w godzinę śmierci. Ze względu na rygorystyczne godziny odjazdu nie polecamy – można nie zdążyć.

Uwaga…

– Bilet bez pieczątki łaski uświęcającej jest nieważny.

– Bilety są ważne tylko w jedną stronę. powrotnych biletów nie wydaje się.

– Nie radzimy wyjazdów w celach wycieczkowych. Zbyt wiele można stracić.

– Uprasza się aby podróżni nie zabierali ze sobą zbędnego bagażu, bo mogą nie zdążyć albo będą musieli czekać w czyśćcowej poczekalni bagażu, aż zostaną od niego uwolnieni.

– Podczas podróży dozwolone jest przechodzenie z klasy niższej do wyższej; w drugą stronę jest to surowo zabronione. Trzeba o tym pomyśleć podczas kupowania biletów.

– WSZYSTKIM PASAŻEROM ŻYCZYMY PRZYJEMNEJ PODRÓŻY –

źródło: Adonai.pl