Zakończenie perygrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego.

Dziś, w sobotę, w Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła – o godz. 10.00 w katedrze na Wawelu Ks. Kard Stanisław Dziwisz odprawił Eucharystię na zakończenie peregrynacji obrazu JEZU UFAM TOBIE, wraz z relikwiami św. s. Faustyny i bł. Jana Pawła II. Pan Jezus peregrynował od października 2011 r. po całej Archidiecezji Krakowskiej. W takim dniu warto postawić sobie pytanie: ile we mnie zostało z peregrynacji, która miała miejsce w mojej parafii? Jakie owoce zrodziły się w parafii? W mojej rodzinie? We wspólnocie? Pan Jezus był u nas. Ale czy pozostał w nas, pośród nas w wyobraźni miłosierdzia? W modlitwie koronki?

Drodzy Bracia i Siostry,

16 października 2011 roku w Archidiecezji Krakowskiej rozpoczęła się peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego wraz z relikwiami św. Faustyny i bł. Jana Pawła II. Przez minione miesiące przeżywały ją wszystkie wspólnoty parafialne, zakonne i inne. Zakończenie nastąpi 29 czerwca, w Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, w katedrze na Wawelu.

Peregrynacja w życiu religijnym Archidiecezji Krakowskiej była czasem wielkiej modlitwy, a także refleksji nad tajemnicą miłosierdzia, przeżywanej w czasie rekolekcji lub misji. Modliliśmy się w intencjach parafii i rodzin, dzieci i młodzieży, a także za ludzi chorych i bezrobotnych oraz wszystkich potrzebujących. Owocem tej modlitwy było wiele przeżytych spowiedzi, umocnienie wiary, ożywienie nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, a także podjęcie wielu postanowień, które nadal przynoszą i będą przynosić w przyszłości dobre owoce.

Do błogosławionych darów nawiedzenia zaliczamy także wzrost powołań do kapłaństwa w naszej Archidiecezji oraz ożywienie adoracji Najświętszego Sakramentu. W ten święty czas miłosierdzia wpisują się również wielkie wydarzenia ostatnich tygodni, jak beatyfikacja Zofii Czeskiej i Małgorzaty Szewczyk oraz poświęcenie w dzisiejszą niedzielę, kościoła bł. Jana Pawła II w Jego sanktuarium w Łagiewnikach.

W związku z kończącym się czasem peregrynacji, serdecznie dziękuję wszystkim duszpasterzom i wspólnotom parafialnym za trud przygotowania nawiedzenia, za czuwanie przy obrazie i relikwiach, za troskę o rozwój nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia.

Ubogaceni tak wielkimi darami chcemy śpiewać Bogu hymn uwielbienia. Niech wznosi się on z serca każdego wierzącego, każdej rodziny, wszystkich duszpasterzy i wiernych świeckich, wspólnot zakonnych i członków ruchów religijnych. Szczere dziękczynienie, jednoczące całą Archidiecezję, jest jednym z najlepszych znaków, że przyjęliśmy ofiarowane nam Boże dary i pragniemy je nadal rozwijać. W trosce o dalszy wzrost duchowy na zakończenie peregrynacji dokonamy aktu zawierzenia Archidiecezji Krakowskiej i całego świata Miłosierdziu Bożemu. Oddani Bogu, chcemy jeszcze gorliwiej przeżywać dalsze tygodnie i miesiące Roku Wiary.

Na dzień dziękczynienia i zawierzenia, w sobotę 29 czerwca, zapraszam do katedry na Wawelu przedstawicieli wszystkich parafii. O godz. 10.00, przed obrazem Jezusa Miłosiernego, przy relikwiach św. Faustyny i bł. Jana Pawła II, będziemy przeżywać uroczystą Eucharystię. Równocześnie proszę, aby w każdej parafii i w każdym kościele rektoralnym odbyło się w tym dniu nabożeństwo dziękczynne i była sprawowana dziękczynna Eucharystia. Powtarzajmy za św. Faustyną: „O niepojęte i niezgłębione Miłosierdzie Boże, Kto Cię godnie uwielbić i wysławić może, Największy przymiocie Boga Wszechmocnego, Tyś słodka nadzieja dla człowieka grzesznego” (Dzienniczek, 951).

Wszystkich polecam opiece Maryi, Matki Miłosierdzia, a także wstawiennictwu tak licznych Świętych, prawdziwych świadków miłosierdzia oraz z serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

Stanisław kard. Dziwisz
Metropolita Arcybiskup Krakowski

Kraków, 16 czerwca 2013 r.